Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van osteoporose met risico van botmetastase in patiënten met mammacarcinoom

(0)2019-03-10 14:28   ( Nieuws )

De seed and soil hypothesis beschrijft tumorcellen die zich door het gehele lichaam verplaatsen, maar zich slechts in specifieke organen kunnen vestigen en metastasen kunnen vormen. De pathogene van orgaan-specifiek metastase is nog niet duidelijk. Een studie in Taiwan heeft onderzocht of osteoporotisch bot in patiënten met mammacarcinoom geassocieerd is met hoger risico van metastase dan niet-osteoporotisch bot, en wat de impact is van behandeling voor osteoporose of de ontwikkeling van botmetastasen. Dr. Shin-Sheng Yuan (Academia Sinica, Taipei) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Network Open.1

De retrospectieve cohortstudie is uitgevoerd in twee cohorten van de Taiwan National Health Insurance Research Database. Het eerste cohort bestond uit een random sample uit de 2005-database van patiënten met vroeg-stadium mammacarcinoom (n=9104; gemiddelde leeftijd 46,7 jaar; SD 14,0). Onder deze patiënten waren er 705 met een geschiedenis van osteoporose voor de diagnose mammacarcinoom. In dit cohort had precancer osteoporosis geen significante impact op het risico van botmetastase (gecorrigeerd HR 0,87; p=0,49).

Het tweede cohort bestond uit 14.020 vrouwen (gemiddelde leeftijd 58,9 jaar; SD 11,6) met mammacarcinoom en een geschiedenis van osteoporose voordat de diagnose mammacarcinoom gesteld was. In dit cohort was osteoporosetherapie niet geassocieerd met het risico van botmetastase (bisfosfonaten aHR 1,47; p=0,05; niet-bisfosfonaten aHR 1,00; p>0,99). Onder vrouwen met botmetastasen zonder precancer osteoporosis was de mediane tijd tot ontwikkeling van botmetastasen 2,87 jaar (IQR 1,34-2,86), significant langer dan onder vrouwen met precancer osteoporosis die geen osteoporosebehandeling hadden gekregen (1,74 jaar; IQR 0,58-3,60), maar niet significant verschillend van de mediane tijd tot ontwikkeling van botmetastasen in vrouwen met precancer osteoporosis die wel osteoporosebehandeling hadden gekregen (bisfosfonaten 2,34 jaar; IQR 1,23-3,13; niet-bisfosfonaten 2,08 jaar; IQR 0,92-4,95).

De onderzoekers concluderen dat osteoporose voorafgaand aan de diagnose mammacarcinoom niet geassocieerd was met het risico van botmetastasen, maar dat niet-behandelde precancer osteoporosis geassocieerd was met versnelde ontwikkeling van botmetastase.

1.Chen H-M, Chen F-P, Yang K-C et al. Association of bone metastasis with early-stage breast cancer in women with and without precancer osteoporosis according to osteoporosis therapy status. JAMA Netwerk Open 2019;2:e190429

Summary: A retrospective cohort study in Taiwan found that osteoporosis prior to a breast cancer diagnosis was not associated with the risk of bone metastasis, but untreated osteoporosis was associated with accelerated progression of bone metastasis when it occurs.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren