Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van prediagnostische fragiliteit met overleving na diagnose van een postmenopauzale maligniteit


Dr. Elizabeth Cespedes FelicianoHet percentage 65-plussers onder de overlevers van maligniteiten is hoog, en neemt toe (in de VS momenteel 60%, en naar schatting 73% in 2040). Dit onderstreept het belang van informatie over de associatie van leeftijds-gerelateerde comorbiditeiten met overleving van maligniteiten. Een analyse in het cohort van het Women’s Health Initiative heeft de associatie van prediagnostische fragiliteit met overleving na diagnose van de maligniteit in postmenopauzale vrouwen onderzocht. Dr. Elizabeth Cespedes Feliciano (Kaiser Permanente Northern California, Oakland) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Network Open.1

De analyse includeerde 7257 postmenopauzale vrouwen die bij inclusie in de prospectieve WHI-studie in 1993-1998 en na drie jaar informatie gaven over (onder meer) fragiliteitskenmerken en later een diagnose van een maligniteit kregen waaronder mammacarcinoom (36%), longcarcinoom (11%), colorectaalcarcinoom (10%), endometriumcarcinoom (6%), en ovariumcarcinoom (4%). De gemiddelde leeftijd bij de drie-jaars follow-up, dus voor de diagnose, was 63 jaar (SD 7) en 16% voldeed aan de criteria van fragiliteit, 29% was prefragiel, en 55% was niet-fragiel. De mediane follow-up na de diagnose van een maligniteit was 5,8 jaar (range 1 dag tot 19,9 jaar).

Tijdens de follow-up  overleden 3056 van de patiënten. In multivariate analyse hadden vrouwen die voor de diagnose fragiel waren een verhoogde mortaliteit (versus niet-fragiel HR 1,40; p voor trend <0,001). Aanhoudende fragiliteit tussen inclusie en drie-jaar follow-up (21% van de vrouwen; versus consistent niet-fragiel HR 1,25; 95%-bti 1,14-1,38) en toenemende fragiliteit (22%; HR 1,22; 95%-bti 1,11-1,34) waren geassocieerd met verhoogde mortaliteit na de diagnose.

De onderzoekers concluderen dat aanhoudende en toenemende prediagnostische fragiliteit geassocieerd waren met hogere mortaliteit na de diagnose van een maligniteit in postmenopauzale vrouwen.

1.Cespedes Feliciano EM, Hohensee C, Rosko AE et al. Association of prediagnostic frailty, change in frailty status, and mortality after cancer diagnosis in the Women’s Health Initiative. JAMA Network Open 2020;3:e2016747

Summary: Analysis in the cohort of the Women’s Health Initiative showed that in postmenopausal women sustained and worsening frailty before a cancer diagnosis was associated with increased mortality after a cancer diagnosis.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren