Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van ras en sociaal-economische factoren met overall survival in beperkt-stadium kleincellig longcarcinoom


Dr. Yanyan LouEr zijn overtuigende aanwijzingen dat dispariteiten in ras en sociaal-economische status van invloed zijn op uitkomsten van niet-kleincellig longcarcinoom. Het is niet duidelijk of dergelijke associaties ook bestaan onder patiënten met beperkt-stadium kleincellig longcarcinoom (LS-SCLC). Een analyse van de National Cancer Database heeft deze associaties onderzocht. Dr. Yanyan Lou (Mayo Clinic, Jacksonville FL) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Network Open.1

In de NCDB identificeerden de onderzoekers 72.409 patiënten met een diagnose LS-SCLC tussen 2004 en 2014. De mediane leeftijd was 67,0 jaar (range 23-90); 55% waren vrouwen; 14,7% had stadium I ziekte; 10,6% stadium II; en 74,7% stadium III. De mediane duur van follow-up was 8,2 maanden (range 2,4-15,8). Vergeleken met blanke patiënten hadden Afrikaans Amerikaanse patiënten (HR 0,92; p<0,001) en Aziatische patiënten (HR 0,83; p<0,001) betere overall survival. Dit verschil werd gedreven door de patiënten met stadium III ziekte; onder de groepen met stadium I en stadium II ziekte waren de rasgebonden verschillen niet statistisch significant. Andere factoren die geassocieerd waren met betere overleving waren vrouwelijk geslacht, hoger inkomen, hoger opleidingsniveau, en particuliere verzekering.

De onderzoekers concluderen dat dispariteiten in ras en sociaal-economische factoren geassocieerd waren met overleving van patiënten met LS-SCLC.

1.Zhou K, Shi H, Chen R et al. Association of race, socioeconomic factors, and treatment characteristics with overall survival in patients with limited-stage small cell lung cancer. JAMA Network Open 2021;4:e2032276

Summary: Analysis of the National Cancer Database found that among patients with limited-stage SCLC African American and Asian patients had better overall survival than white patients, with statistically significant differences among those with stage III disease. Female sex, high income, high education, and private insurance also were associated with better survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren