Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van sedentair gedrag van 45-plussers met sterfte aan maligniteiten


Dr. Susan GilchristSedentair gedrag is geassocieerd met verscheidene gezondheidsuitkomsten, waaronder diabetes, cardiovasculaire ziekte, en all-cause mortaliteit. De meeste studies waarin deze verbanden gezien zijn waren gebaseerd op door deelnemers zelf gerapporteerde fysieke activiteit. Een analyse in het prospectieve REGARDS-cohort in de Verenigde Staten heeft de associatie onderzocht tussen accelerometer-geïnventariseerd sedentair gedrag en de mortaliteit aan maligniteiten. Dr. Susan Gilchrist (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Oncology.1

REGARDS, een acroniem voor Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke, includeerde tussen begin 2003 en eind 2007 ruim 30.000 Amerikanen in de leeftijd van 45 jaar en ouder. De deelneemers gaven informatie over (onder meer) leefstijl, en werden gevolgd voor een groot aantal gezondheidsuitkomsten. Tussen begin 2009 en eind 2013 droegen 8002 deelnemers (45,8% mannen; gemiddelde leeftijd 69,8 jaar) op zeven achtereenvolgende dagen gedurende zestien uur per dag een accelerometer op de heup.


Gedurende gemiddeld 5,3 jaar (SD 1,5) follow-up overleden 268 van deze deelnemers (3,3%) aan een maligniteit. In multivariate analyse was langere sedentaire tijd geassocieerd met hoger risico van overlijden aan een maligniteit: tertiel 2 versus tertiel 1 HR 1,45 (95%-bti 1,00-2,11) en tertiel 3 versus tertiel 1 HR 1,52 (95%-bti 1,01-2,27). Vervanging van sedentaire tijd door light-intensity physical activity (LIPA) was geassocieerd met verlaging van het risico met 8% per dertig minuten LIPA (HR 0,92; 95%-bti 0,86-0,97); vervanging van sedentaire tijd door moderate-to vigorous-intensity physical activity (MVPA) was geassocieerd met verlaging van het risico met 31% per dertig minuten MVPA (HR 0,69; 95%-bti 0,48-0,97).

De onderzoekers concluderen dat in deze cohortstudie langere objectief gemeten sedentaire tijd geassocieerd was met hogere sterfte aan maligniteiten, en dat vervanging van sedentaire tijd door LIPA of MVPA geassocieerd was met verlaging van deze sterfte.

1.Gilchrist SC, Howard VJ, Akinyemiju T et al. Association of sedentary behavior with cancer mortality in middle-aged and older adults. JAMA Oncol 2020.2045

Summary: The prospective cohort study REGARDS found that among adults aged 45 years or older, greater sedentary time, as measured with accelerometry, was independently associated with cancer mortality risk. Replacing sedentary time with either light-intensity or moderate-to vigorous-intensity physical activity may be associated with a lower risk of cancer mortality.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren