Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van simultane versus uitgestelde resectie van levermetastasen met complicaties en overleving van CRC-patiënten


Prof. Sanjun CaiEr is geen consensus over simultane of latere resectie van synchrone levermetastase (SLM) onder patiënten die chirurgie ondergaan voor primair colorectaalcarcinoom (CRC). Een prospectieve studie in drie centra in China heeft simultane versus uitgestelde resectie van SLM geëvalueerd. Prof. Sanjun Cai (Fudan Universiteit, Shanghai) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

De studie includeerde 1569 patiënten met CRC en resecteerbare SLM, onder wie 1057 uitgestelde SLM-resectie ondergingen en 512 simultane resectie van CRC en SLM ondergingen. Propensity score matchting resulteerde in 495 paren van patiënten met vergelijkbare kenmerken. Het primaire eindpunt van de studie was het percentage patiënten met majeure perioperatieve complicaties. Dit percentage verschilde niet significant tussen de groep met simultane en de groep met uitgestelde SLM-resectie (34,1% versus 30,0%; p=0,89). Er waren wel verschillen tussen beide groepen in overall survival en ziekte-specifieke overleving. De OS-percentages in de groep met uitgestelde resectie waren 65,2% na drie jaar; 47,1% na vijf jaar; en 38,0% na acht jaar. De corresponderende OS-percentages in de groep met simultane resectie waren 79,2%; 67,2%; en 63,1% (HR 1,42; p=0,003). De ziektespecifieke overlevingspercentages waren 68,3%; 48,5%; en 37,1% drie, vijf en acht jaar in de groep met uitgestelde resectie versus 79,2%; 67,5%, en 65,9% in de groep met simultane resectie (HR 1,45; p=0,004). In subgroep-analyses waren OS en CSS significant beter met simultane resectie dan met uitgestelde resectie onder patiënten met KRAS-wildtype tumoren maar niet onder patiënten met KRAS-veranderingen.

De onderzoekers concluderen dat complicatiepercentages niet verschilden tussen simultane en uitgestelde SLM-resectie. Het overlevingsvoordeel van simultane resectie was beperkt tot patiënten met KRAS-wildtype tumoren.


1.Wu Y, Mao A, Wang H et al. Association of simultaneous vs delayed resection of liver metastasis with complications and survival among adults with colorectal cancer. JAMA Network Open 2022;5:e2231956

Summary: A multicenter study in China compared simultaneous resection of resectable synchronous liver metastasis (SLM) with colorectal cancer versus delayed resection of SLM. There was no significant difference in major perioperative complications. Simultaneous resection was associated with longer OS and CSS among patients with KRAS wild-type tumors but not among patients with KRAS-alterations.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren