Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van T-celreceptor gen-rearrangement klonaliteit en flow-cytometrie status met uitkomsten van vroeg-stadium CTCL


Cutaan T-cel lymfoom (CTCL) is een non-Hodgkin lymfoom dat primair beperkt is tot de huid, maar in ongeveer 20% van de patiënten wordt progressie naar gevorderd-stadium ziekte gezien. Er is behoefte aan methoden voor het identificeren van patiënten met risico van progressie. T-celreceptor (TCR) gen-rearrangement is een marker van clonaliteit, en kan worden gebruikt voor detectie van vroege progressie in het bloed. Met flow-cytometrie kan aanwezigheid van abnormale samenstelling van de T-celpopulatie in perifeer bloed worden vastgesteld. Een retrospectieve studie van Emory University (Atlanta GA) heeft de associatie onderzocht van TCR-rearrangement status en met flow-cytometrie bepaalde betrokkenheid van bloed met uitkomsten van vroeg-stadium CTCL. Dr. Pamela Allen en collega’s publiceren de studie in JAMA Dermatology.1

De onderzoekers identificeerden 166 vrouwen en 156 mannen met een diagnose stadium I-IIA CTCL tussen begin 1990 en eind 2018. De mediane leeftijd bij diagnose was 53,8 jaar (range 8,6-87,4). Er waren 258 patiënten met beschikbare flow-cytometrie en TCR data. Deze patiënten werden in de studie geïncludeerd. Patiënten met positieve resultaten voor zowel TCR-klonaliteit als flow-cytometrie hadden een slechtere overall survival dan patiënten dan patiënten met negatieve resultaten voor beide testen (HR 2,86; p=0,046). Een positief resultaat voor alleen TCR-klonaliteit (p=0,40) of alleen flow-cytometrie (p=0,61) was niet significant geassocieerd met OS. Alleen in de subgroep van patiënten met stadium IIA ziekte (n=94) was positief resultaat van flow-cytometrie geassocieerd met slechtere OS (HR 1,17; p=0,02).

De onderzoekers concluderen dat laag niveau van bloedbetrokkenheid, bepaald met TCR gen-rearrangement plus flow-cytometrie, geassocieerd was slechtere overleving in vroeg-stadium CTCL.

1.Marks JA, Switchenko JM, Martini DJ et al. T-cell receptor gene rearrangement clonality, flow cytometry status, and associated outcomes in early-stage cutaneous T-cell lymphoma. JAMA Dermatology 2021.2191

Summary: A study at Winhsip Cancer Institute and Grady Memorial Hospital (Atlanta, GA) found that among patients with early-stage cutaneous T-cell lymphoma, low-level blood involvement as indicated by positive results for both TCR gene rearrangement and flow cytometry was associated with inferior OS, whereas positive results for either flow cytometry alone or TCR clonality alone was not.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren