Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van timing van menarche en thelarche met risico van mammacarcinoom


Dr. Dale SandlerJeugdigere leeftijd bij menarche is een bekende risicofactor voor mammacarcinoom (BC) De leeftijd bij menarche is in landen met beschikbare gegevens de laatste halve eeuw redelijk stabiel gebleven. De leeftijd bij thelarche neemt echter af. Een analyse in het cohort van de Sister Study heeft de associaties van timing van menarche en thelarche met het BC-risico geïnventariseerd. Dr. Dale Sandler (National Institute of Environmental Health Sciences, Research Triangle Park NC) en collega’s publiceren de analyse in Breast Cancer Research.1

Het cohort van de Sister Study bestaat uit 50.884 vrouwen zonder persoonlijke BC-geschiedenis maar van wie tenminste één zuster wel een BC-geschiedenis heeft. Bij inclusie (tussen begin 2003 en eind 2009) gaven de vrouwen informatie over hun leeftijd ten tijde van thelarche en menarche. Tijdens gemiddeld 9,3 jaar follow-up werd in 3295 vrouwen in het cohort BC vastgesteld. De figuur laat de associaties van timing van thelarche en menarche met het BC-risico zien. Deze associaties verschilden niet significant tussen geboortecohorten of ras/etniciteitsgroepen. Het pubertal tempo (tijd tussen thelarche en menarche) was niet geassocieerd met het risico (per toename met één jaar HR 0,99; 95%-bti 0,97-1,02).

De onderzoekers concluderen dat jeugdigere leeftijd bij thelarche en menarche geassocieerd waren met verhoogd BC-risico.

1.Goldberg M, D’Aloisio AA, O’Brien KM et al. Pubertal timing and breast cancer risk in the Sister Study cohort. Breast Cancer Res 2020;22:112

Summary: Analysis in the cohort of the Sister Study found that earlier age at thelarche and menarche may enhance susceptibility to breast cancer carcinogenesis.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren