Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van tumorinfiltrerende lymfocyten met afstandsmetastasevrije overleving in ER+ HER2- mammacarcinoom

(0)2020-07-04 15:04   ( Nieuws )

Er zijn aanwijzingen voor een associatie tussen de duur van eerste remissie en de overleving van patiënten met multipel myeloom. De CoMMpass studie verzamelt genomische en klinische data van patiënten met nieuw-gediagnostiseerd multipel myeloom (NDMM). Een analyse van CoMMpass-data van 927 NDMM patiënten heeft voorspellers geïdentificeerd van vroege progressie. Dr. Francesca Gay (Universiteit van Turijn) en collega’s publiceren de analyse in Clinical Cancer Research.1

Na mediaan 39 maanden follow-up was vroege progressie (TTP 18 maanden of korter) gezien in 191 patiënten (20,6%), late progressie (na langer dan 18 maanden) in 229 patiënten (24,6%) , en geen progressie in 507 patiënten (54,8%). Vergeleken met patiënten met late progressie hadden patiënten met vroege progressie minder frequent tenminste zeer goede partiële respons (47% versus 82%; p<0,001) en waren ze meer frequent verworven dubbel-refractair tegen immuunmodulerende middelen (ImiDs) en proteasoomremmers (PIs; 21% versus 8%; p<0,001). Patiënten met vroege progressie hadden hogere mortaliteit dan patiënten met late of geen progressie (HR 3,65; p<0,001). Vroege progressie was geassocieerd met mediane overall survival van slechts 32,8 maanden.

Factoren die in multivariate analyse geassocieerd waren met verhoogd risico van vroege progressie waren TP53-mutatie (OR 3,78; p<0,001), hoog LDH-niveau (OR 3,15; p=0,006), A-keten translocatie (OR 2,25; p=0,033), en IGLL5-mutatie (OR 2,15; p=0,007). Factoren die geassocieerd waren met verlaagd risico van vroege progressie waren carfilzomib-gebaseerde inductie (OR 0,15; p=0,014), autologe stamceltransplantatie (OR 0,27; p<0,001), en continue behandeling met PIs en IMiDs (OR 0,34; p=0,024).

De onderzoekers concluderen dat vroege progressie van NDMM geassocieerd was met slechte prognose.

1.D’Agostino M, Zaccaria GM, Ziccheddu B et al. Early relapse risk in newly diagnosed multiple myeloma patients characterized by next-generation sequencing. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: Analysis of CoMMpass study data found that among patients with newly-diagnosed multiple myeloma, early progression identifies a high-risk population. Independent predictors of early progression were TP53 mutation, high LDH levels, A-chain translocation, and IGLL5 mutation.Carfilzomib-based induction, autoSCT, and continuous therapy with PIs and IMiDs mitigated the risk of early progression.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren