Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van tumorlocatie met prognose van HPV-gerelateerde maligniteiten van hoofd-hals en cervix


Dr. Rajarsi MandalHPV-positieve status is geassocieerd met beter overleving onder patiënten met squameus celcarcinoom van de orofarynx (OPSCC). Het is niet bekend of dit ook het geval is onder patiënten met niet-orofarynx hoofd-hals SCC (non-OP HNSCC) of cervix squameus celcarcinoom en/of endocervicaal adenocarcinoom (CESC). Een retrospectieve cohortstudie op basis van gegevens in The Cancer Genome Atlas heeft de associatie van HPV-status met prognose van OPSCC, non-OP HNSCC, en CESC geïnventariseerd. Dr. Rajarsi Mandal (Johns Hopkins University, Baltimore MD) en collega’s publiceren de studie in JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.1

De studie includeerde gegevens van 768 patiënten, onder wie 514 met HNSCC en 254 met CESC. HPV-positiviteit was geassocieerd met statistisch significant langere overall survival onder OPSCC-patiënten (aHR 0,06; p<0,001) maar niet onder non-OP HNSCC-patiënten (aHR 0,64; p=0,20) en evenmin onder CESC-patiënten (aHR 0,50; p=0,30). De HPV-positieve vergeleken met HPV-negatieve OPSCCs hadden verhoogde tumorimmuuninfiltratie en immuunmodulatorische receptorexpressie. Vergeleken met HPV-positieve non-OP HNSCCs hadden HPV-positieve OPSCCs hogere expressie van immuun-gerelateerde kenmerken inclusief B-cellen, T-cellen, CD8+ T-cellen, T-celreceptordiversiteit, B-celreceptordiversiteit, en cytolytische activiteit, ongeacht tumorbelasting. Er waren geen significante verschillen in deze immuun-gerelateerde kenmerken tussen HPV-positieve en HPV-negatieve tumoren onder non-OP HNSCCs of CESCs. Het twee-jaars overall survival percentage was significant hoger onder HPV-positieve OPSCC-patiënten dan onder HPV-negatieve OPSCC-patiënten (92% versus 45,8%; p=0,009), maar er was geen significant verschil tussen HPV-positieve en HPV-negatieve non-OP HNSCC-patiënten (72,6% versus 64,3%; p=0,31) en evenmin tussen HPV-positieve en HPV-negatieve CESC-patiënten (81,9% versus 46,7%; p=0,30).

De onderzoekers concluderen dat tumorlocatie geassocieerd is met HPV-geassocieerd immuunlandschap en overlevingsvoordeel.

Summary: A retrospective cohort study using data from The Cancer Genome Atlas found that in OPSCC, but not in non-OP HNSCC or cervical SCC or endocervical adenocarcinoma, HPV-positivity was associated with greater immune activation markers and cytolytic activity compared with HPV-negativity. There were no significant differences in survival between HPV-positive and HPV-negative nonoropharyngeal cancers.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren