Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van type 2 diabetes, bloedcholesterol, en bloedtriglyceriden met CRC-risico in Lynch syndroom


Dr. Aung Ko WinType 2 diabetes mellitus en hoog cholesterolgehalte en hoog triglyceridengehalten in het bloed zijn bekende risicofactoren voor colorectaalcarcinoom (CRC) in de algemene bevolking. Het is niet bekend of deze associaties ook gelden onder personen met het syndroom van Lynch (LS) die al een hoog CRC-risico hebben. Een studie in het multinationale Colon Cancer Family Register Cohort heeft deze associaties onderzocht. Dr. Aung Ko Win (The University of Melbourne) en collega’s publiceren de studie vandaag online in het British Journal of Cancer.1

Tussen begin 1998 en eind 2012 includeerde het cohort 2023 (56,4% vrouwen) dragers van een mismatch repair genmutatie (737 in MLH1, 928 in MSH2, 230 in MSH6, 106 in PMS2, en 22 in EPCAM). Onder deze dragers werd CRC gediagnostiseerd in 802 deelnemers, op de mediane leeftijd van 42 jaar. Er was een hoger risico van CRC in de groepen met zelf-gerapporteerde type 2-diabetes (HR 1,92; 95%-bti 1,03-3,58) en zelf-gerapporteerd hoog cholesterol (HR 1,76; 95%-bti 1,23-2,52) vergeleken met deelnemers zonder deze risicofactoren. Er waren geen aanwijzingen voor een associatie van hoog triglyceridengehalte met CRC-risico in het conort.

De onderzoekers concluderen dat onder personen met LS zelf-gerapporteerde type 2-diabetes mellitus en hoog cholesterolgehalte geassocieerd waren met verhoogd CRC-risico.

1.Dasthi SG, Li WY, Buchanan DD et al. Type 2 diabetes mellitus, blood cholesterol, triglyceride and colorectal cancer risk in Lynch syndrome. Br J Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: A study in the Colon Cancer Family Registry Cohort found that among people with Lynch syndrome, self-reported type-2 diabetes mellitus and high blood cholesterol were associated with increased colorectal cancer risk.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren