Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van VAF van celvrij circulerend tumor DNA met overleving van patiënten met metastatische maligniteiten


Prof. Funda Meric-BernstamHet is niet duidelijk of het mogelijk is prognoses van patiënten met metastatische ziekte te schatten op basis van analyse van celvrij circulerend tumor DNA (cfDNA). Een retrospectieve studie van MD Anderson Cancer Center (Houston TX) heeft de associatie onderzocht tussen variant allele frequency (VAF) in cfDNA en de overleving. Prof. Funda Meric-Bernstam en collega’s publiceren de studie online in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 298 patiënten van MD Anderson, met een mediane overall survival van 11,5 maanden. In 240 patiënten (80,5%) werden cfDNA-mutaties gedetecteerd. De cfDNA-mutatiedetectie en het aantal niet-synonieme mutaties (NSMs) was significant verschillend voor verschillende tumortypen (het laagst in appendix- en het hoogst in coloncarcinoom). Patiënten met meer dan één gedetecteerde NSM hadden slechtere OS (HR 2,3; p<0,0001). Ook hogere VAF was in univariate analyse geassocieerd met slechtere OS: derde versus laagste kwartiel HR 2,3 (p=0,0069); vierde versus laagste kwartiel HR 3,8 (p<0,0001). Onafhankelijke voorspellers van slechtere OS in multivariate analyse waren hoogste VAF-kwartiel, mannelijk geslacht, albumineniveau lager dan 3,5 g/dl, één of meer niet-viscerale mutaties, en meer dan vier eerdere lijnen behandeling.

De onderzoekers concluderen dat hogere niveaus van cfDNA VAF en hogere aantallen NSMs geassocieerd waren met slechtere OS in patiënten met metastatische ziekte.

1.Pairawan S, Hess KR, Janku F et al. Cell-free circulating tumor DNA variant allele frequency associates with survival in metastatic cancer. Clin Cancer Res 2019; epub ahead of print

Summary: A retrospective study at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) found that in patients with metastatic cancers higher levels of cell-free DNA variant allele frequency and higher number of nonsynonymous mutations were associated with worse overall survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren