Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associaties tussen kiemlijn genmutaties en subtypen van invasief mammacarcinoom


Er is geen duidelijkheid over de associaties van kiemlijn cancer predisposition genes met het risico van afzonderlijke subtypen van mammacarcinoom. Een analyse van data van een genetisch-testcohort van mammacarcinoompatiënten heeft deze associaties onderzocht. Prof. Fergus Couch (Mayo Clinic, Rochester MN) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of the National Cancer Institute.1

De analyse includeerde 54.555 invasief-mammacarcinoompatiënten (56.480 borsttumoren) die multigene panel testing ondergingen voor mutaties in 15 predispositiegenen. Mutaties werden gedetecteerd in 8,6% van de patiënten met ER+/HER2- tumoren; 8,9% van de patiënten met ER+/HER2+ tumoren; 7,7% van de patiënten met ER-/HER2+ tumoren; en 14,4% van de patiënten met ER-/PR-/HER2- tumoren. BRCA1-, BRCA2-, BARD1-, en PALB2-mutaties waren verrijkt in ER- en HER2- tumoren. RAD51C- en RAD51D-mutaties waren alleen verrijkt in ER- tumoren. TP53-mutaties waren verrijkt in HER2+ tumoren. ATM- en CHEK2-mutaties waren verrijkt in zowel ER+ als HER2+ tumoren. In patiënt-controleanalyses waren mutaties in al deze genen geassocieerd met matig (OR>2,00) of sterk (OR>5,00) verhoogd risico van tenminste één subtype mammacarcinoom. Mutaties in ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, RAD51C, RAD51D, en TP53 voorspelden een levenslang risico van mammacarcinoom van tenminste 20%.

De onderzoekers concluderen dat kiemlijnmutaties in cancer panel genes geassocieerd waren met subtype-specifieke risico’s van mammacarcinoom.

1.Hu C, Polley EC, Yadav S et al. The contribution of germline predisposition gene mutations to clinical subtypes of invasive breast cancer from a clinical genetic testing cohort. J Natl Cancer Inst 2020; epub ahead of print

Summary: An analysis of 54,555 invasive breast cancer patients with 56,480 breast tumors subjected to clinical hereditary cancer multigene panel testing found that germline mutations in 15 cancer predisposition genes conferred subtype-specific risks of breast cancer. For instance BRCA1/2 mutations were enriched in ER- and HER2- tumors, RAD51C/D mutations were enriched in ER-tumors only, TP53 mutations were enriched in HER2+ tumors, and ATM mutations were enriched in both ER+ and HER2+ tumors.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren