Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associaties van middel- en heupomtrek met het risico van levermaligniteit in het Liver Cancer Pooling Project


Dr. Jessica PetrickObesitas is een bekende risicofactor voor primaire levermaligniteit (PLC), maar de afzonderlijke effecten van excess middel- en heupomtrek op het risico zijn niet bekend. Een analyse in het cohort van het multinationale Liver Cancer Pooling Project (LCPP) heeft de associaties onderzocht van middelomtrek en heupomtrek met PLC overall en de verschillende histologische typen levercelcarcinoom (HCC) en intrahepatisch galwegcarcinoom (ICC). Dr. Jessica Petrick (National Cancer Institute, Bethesda MD) en collega’s publiceren de analyse online in het International Journal of Cancer.1

Het LCPP is een consortium van prospectieve cohortstudies met tezamen 1.167.244 deelnemers, onder wie 2208 met PLC (1154 met HCC en 335 met ICC). Middelomtrek, per 5 cm toename, was geassocieerd met 11% toename van het PLC-risico (HR 1,11; 95%-bti 1,09-1,14), ook na correctie voor heupomtrek (HR 1,12; 95%-bti 1,08-1,17), en eveneens in analyses beperkt tot deelnemers met normale body mass index (HR 1,14; 95%-bti 1,07-1,21). Heupomtrek, per 5 cm toename, was geassocieerd met 9% toename van het PLC-risico (HR 1,09; 95%-bti 1,06-1,12), maar na correctie voor middelomtrek was er geen associatie (HR 0,99; 95%-bti 0,94-1,03). De associaties waren similar voor HCC en ICC.

De onderzoekers concluderen dat de analyse suggereert dat excess middelomtrek geassocieerd was met verhoogd PLC-risico, ook in personen met normaal geachte BMI. Excess heupomtrek alleen was niet geassocieerd met het PLC-risico.

1.Florio AA, Campbell PT, Zhang X et al. Abdominal and gluteofemoral size and risk of liver cancer: the Liver Cancer Pooling Project. Int J Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of the multinational Liver Cancer Pooling Project found that excess abdominal size was associated with an increased risk of liver cancer, even among individuals considered to have a normal BMI. Excess gluteofemoral size alone conferred no increased risk.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren