Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associaties van pathologische fracturen met prognose van hooggradig osteosarcoom van de extremiteiten


Dr. Irene von LüttichauEen retrospectieve analyse van de Consecutive Cooperative Osteosarcoma Study
in Duitsland, Oostenrijk, en Zwitserland heeft de associaties onderzocht tussen pathologische fracturen (PFs) en prognose van patiënten met primair hooggradig osteosarcoom van de extremiteiten. De analyse includeerde 2847 patiënten (2193 pediatrische patiënten; achttien jaar of jonger) die tussen begin 1980 en eind 2010 werden behandeld met pre- en postoperatieve chemotherapie en chirurgie. Dr. Irene von Lüttichau (Technische Universität München) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1


PFs werden gezien in 11,3% van de in de analyse geïncludeerde patiënten. PFs waren significant gecorreleerd met tumorlocatie, histologisch subtype, relatieve tumorgrootte, en primaire metastase, maar niet met body mass index of lokale chirurgische remissie. In univariate analyse was de vijf-jaars overall survival 63% onder patiënten met PFs versus 71% onder patiënten zonder PF (p=0,007). De vijf-jaars gebeurtenisvrije overleving in deze beide groepen was 51% versus 58% (p=0,026). Onder pediatrische patiënten waren OS en EFS niet significant verschillend tussen de groepen met versus zonder PFs. Onder volwassen patiënten was de vijf-jaars OS 46% versus 69% (p<0,001) en de vijf-jaars EFS 36% versus 56% (p<0,001) in de groepen met versus zonder PFs. In multivariate analyse was PF geen statistisch significante factor voor OS of EFS in het gehele cohort of in pediatrische patiënten. Onder volwassen patiënten was PF in multivariate analyse een onafhankelijke voorspeller van OS (HR 1,893; p=0,013) maar niet EFS (HR 1,312; p=0,263).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met hooggradig osteosarcoom van de extremiteiten voorkomen van een pathologische fractuur geassocieerd was met slechtere OS in de groep volwassen patiënten maar niet in de groep pediatrische patiënten.

1.Kelley LM, Schlegel M, Hecker-Nolting S et al. Pathological fracture and prognosis of high-grade osteosarcoma of the extremities: An analysis of 2,847 Consecutive Cooperative Osteosarcoma Study Group (COSS) patients.

Summary: A retrospective analysis of all patients in the Consecutive Cooperative Osteosarcoma Study found that occurrence of pathological fractures was correlated with inferior overall survival in adult but not in pediatric patients with high-grade osteosarcoma of the extremities.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren