Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Avelumab versus chemotherapie als onderhoud na eerstelijns inductiechemotherapie voor gevorderd maagcarcinoom


Prof. Markus MöhlerEr is geen duidelijkheid over de rol van onderhoudstherapie voor maag/maag-slokdarmovergang carcinoom (GC/GEJC). De multinationale fase 3-studie JAVELIN Gastric 100 vergeleek avelumab-onderhoud versus voortzetting van de chemotherapie na eerstelijns inductiechemotherapie voor gevorderd GC/GEJC. Prof. Markus Möhler (Johannes-Gutenberg Universität, Mainz) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

JAVELIN Gastric 100 werd uitgevoerd in 178 centra in 178 landen. De studie includeerde 805 patiënten met niet-eerder behandeld lokaal-gevorderd of metastatisch GC/GEJC. Alle patiënten kregen twaalf weken chemotherapie (oxaliplatine plus een fluoropyrimidine). Patiënten zonder progressieve ziekte na twaalf weken werden gerandomiseerd naar avelumab 10 mg/kg iedere twee weken (n=249) of voortzetting van de chemotherapie (n=250). Het primaire eindpunt was overall survival in alle gerandomiseerde patiënten en in de subset patiënten met PD-L1 positieve tumoren (1% of meer van de tumorcellen; 73-10 assay).

De figuur laat de belangrijkste resultaten van de studie zien. Onder alle patiënten (panel A) was de mediane OS 10,4 maanden met avelumab versus 10,9 maanden met chemotherapie, en de 24-maands OS was 22,1% met avelumab versus 15,5% met chemotherapie (HR 0,91; p=0,18). Onder de 54 patiënten met PD-L1 positieve tumoren (panel B) was de OS-HR 1,13 (p=0,64). In een exploratieve analyse (panel C) onder de patiënten met de PD-L1 positieve tumoren gedefinieerd als combined positive score 1 of hoger (22C3 assay; n=137) was de mediane OS 14,9 maanden met avelumab versus 11,6 maanden met chemotherapie (HR 0,72; 95%-bti 0,49-1,05). Treatment-related adverse events werden gezien in 61,3% van de patiënten met avelumab versus 77,3% met chemotherapie; graad 3 of hoger TRAEs in 12,8% versus 32,8%.

De onderzoekers concluderen dat de studie geen betere OS met avelumab-onderhoud dan met voortzetting van de chemotherapie heeft laten zien; zowel niet onder alle gerandomiseerde patiënten als ook niet onder de patiënten met PD-L1 positieve tumoren.

1.Moehler M, Dvorkin M, Boku N et al. Phase III trial of avelumab maintenance after first-line induction chemotherapy versus continuation of chemotherapy in patients with gastric cancers: results from JAVELIN Gastric 100. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study JAVELIN Gastric 100 compared avelumab maintenance versus chemotherapy continuation after first-line induction chemotherapy for advanced gastric or gastroesophageal junction cancer. The overall survival was not significantly better with avelumab than with chemotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren