Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Axicabtagene ciloleucel CD19 CAR T-celtherapie voor tien patiënten met refractair DLBCL onder wie twee met HIV en hepatitis B


Dr. Lizamarie Bachier-RodriguezAxicabtagene ciloleucel (axi-cel) is een CD19 CAR T-celtherapie die is goedgekeurd voor behandeling van recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL). Een retrospectieve studie van Albert Einstein College of Medicine (New York) heeft veiligheid en werkzaamheid van axi-cel voor refractair DLBCL geëvalueerd in de klinische praktijk. Dr. Lizamarie Bachier-Rodriguez en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Hematology & Oncology.1

De studie includeerde de eerste tien patiënten die na goedkeuring van axi-cel in het centrum van de onderzoekers werden behandeld. Onder deze patiënten waren acht die drie of meer eerdere lijnen therapie hadden gekregen, zes die eerder radiotherapie hadden gekregen, en zeven met recidiverende ziekte na eerdere autologe stamceltransplantatie. Het cohort omvatte twee patiënten met CNS-betrokkenheid van het lymfoom, één met HIV, en één met hepatitis B. De patiënten kregen lymfodepleterende chemotherapie (fludarabine en cyclofosfamide) gevolgd door toediening van axi-cel. De behandeling resulteerde in significante respons, met complete remissie na drie maanden in acht van tien patiënten, onder wie de beide patiënten met CNS-betrokkenheid. Ook in de beide patiënten met HIV en hepatitis B werd respons gezien zonder significante toxiciteit. De behandeling werd goed verdragen, met graad 2 of hoger cytokine release syndrome in twee van tien patiënten.

De onderzoekers concluderen dat axi-cel manageable toxiciteit had en significante werkzaamheid voor refractair DLBCL in een real-world setting.

1.Abbasi A, Peeke S, Shah N et al. Axicabtagene ciloleucel CD19 CAR-T cell therapy results in high rates of systemic and neurologic remissions in ten patients with refractory large B cell lymphoma including two with HIV and viral hepatitis. J Hematol Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A study at Albert Einstein College of Medicine (New York) found significant activity and manageable toxicity of axicabtagene ciloleucel CD19 CAR-T cell therapy for refractory DLBCL in ten patients, including one each with HIV and hepatitis B.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren