Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Baseline ultrasound en FDG-PET/CT imaging in merkelcelcarcinoom

(0)2022-12-28 13:00   ( Nieuws )

Dr. Alexander van AkkooiMerkelcelcarcinoom (MCC) is een cutane tumor met hoog risico van metastase, en een significant percentage van patiënten hebben bij eerste presentatie al metastasen. Een retrospectieve studie van het NKI (Amsterdam) heeft de waarde onderzocht van baseline imaging met ultrasound (US) en FDG-PET/CT in patiënten met klinisch gelokaliseerd MCC (stadium I/II) en patiënten met palpabele lymfeklieren bij presentatie (stadium III). Dr. Alexander van Akkooi (tegenwoordig Melanoma Institute Australia, Sydney) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Surgical Oncology.1


De studie includeerde 135 MCC-patiënten die tussen begin 2015 en eind 2021 baseline US (met fine needle aspiration cytology, FNAC) en/of FDG-PET/CT ondergingen. Onder de 104 patiënten met klinisch gelokaliseerde ziekte resulteerde imaging of schildwachtklierbiopsie (SLNB) in upstaging tot stadium III in 48% en tot stadium IV in 3%. FDG-PET/CT identificeerde regionale metastasen in 23%, terwijl US met FNAC regionale metastasen identificeerd in 19%. SLNB werd uitgevoerd in 56 patiënten, resulterend in upstaging tot stadium III in 57%. Onder de 31 patiënten met palpabele lymfeklieren bij presentatie resulteerde FDG-PET/CT in upstaging tot stadium IV.

De onderzoekers concluderen dat baseline imaging met US of FDG-PET/CT frequent resulteerde in upstaging van stadium I/II tot stadium III, en dat onder patiënten met palpabele lymfeklieren FDG-PET/CT frequent resulteerde in upstaging tot stadium IV.

1.Zijlker LP, Bakker M, van der Hiel B et al. Baseline ultrasound and FDG-PET/CT imaging in Merkel cell carcinoma. J Surg Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: A retrospective study at the Netherlands Cancer Institute (Amsterdam) found that baseline imaging, both by ultrasound and FDG-PET/CT, frequently upstages stage I/II Merkel cell carcinoma patients to stage III, while stage IV disease is rarely identified. Patients who present with palpable nodes are frequently upstaged to stage IV by FDG-PET/CT-imaging.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren