Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Behandeling na progressie op osimertinib in EGFR-gemuteerd NSCLC met leptomeningeale metastase


Prof. Yi-Long WuLeptomeningeale metastase (LM) van EGFR-gemuteerd NSCLC is geassocieerd met slechte prognose. Recente studies hebben activiteit van osimertinib in deze setting laten zien. Er is geen duidelijkheid over de optimale behandeling na progressie op osimertinib. Een retrospectieve studie van het Guangdong Longcarcinoominstituut (China) heeft mutatie-concordantie tussen primaire tumoren en LM in patiënten met progressie op osimertinib geanalyseerd en volgende behandelingen geïnventariseerd. Prof. Yi-Long Wu en collega’s publiceren de studie in BMC Medicine.1

De studie includeerde 81 patiënten met LM als progressielocatie op osimertinib. De mediane leeftijd was 54 jaar (range 22-74), 37 patiënten waren vrouwen, en 61 hadden nooit gerookt. Zevenendertig patiënten (45,7%) hadden ECOG performance status 2 of hoger. Voor 58 patiënten werd succevolle moleculaire analyse van cerebrospinale vloeistof (CSF) en plasma uitgevoerd. Er werden meer veranderingen alleen in CSF gezien (77%) dan alleen in plasma (7%). Deze resistentiemechanismen resulteerden in gematchte gerichte therapie voor 22 patiënten, onder wie 16 (72,7%) klinische respons hadden, met mediane overall survival 7,2 maanden. De 59 patiënten voor wie geen gematchte therapie beschikbaar was kregen of voortzetting van osimertinib gecombineerd met andere therapie, of switch naar een ander regime. Osimertinib-combinatie resulteerde in langer mediane OS dan switch-therapie (15,3 versus 7 maanden; p=0,03).

De onderzoekers concluderen dat detectie van resistentiemechanismen in CSF de keus van gerichte behandeling van osimertinib-resistent LM mogelijk maakte, en dat voortzetting van osimertinib met intensificatiestrategie de overleving zou kunnen verlengen.

1.Zheng M-M, Li Y-S, Tu H-Y et al. Subsequent treatments beyond progression on osimertinib in EGFR-mutated NSCLC and leptomeningeal metastases. BMC Medicine 2022;20:197

Summary: A retrospective study in China revealed site-specific osimertinib resistance mechanisms and investigated subsequent treatment for leptomeningeal metastases from EGFR-mutated NSCLC. Detection of alterations in cerebrospinal fluid at progression on osimertinib enabled choice of targeted therapy. In patients without available matched therapy, continuing osimertinib with intensification strategy might prolong survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren