Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Behandelingen en uitkomsten van recidiverend vroeg-stadium gunstig-risico Hodgkin lymfoom


Dr. Paul BröckelmannEr is geen duidelijkheid over de optimale behandeling voor recidiverend vroeg-stadium gunstig-risico klassiek Hodgkin lymfoom (ES-HL) na eigentijdse eerstelijns-behandeling. Een analyse van patiënten in de Duitse multicenterstudies HD-10 en HD-30 heeft ziektekenmerken van recidiverend ES-HL en uitkomsten van tweedelijns behandelingen geïnventariseerd. Dr. Paul Bröckelmann (Universiteit van Keulen) en collega’s publiceren de analyse in het Journal of Clinical Oncology.1

De beide studies telden tezamen 174 patiënten met recidief, dat vooral werd gezien langer dan twaalf maanden na de eerste diagnose. Onder de 172 patiënten met bekende tweedelijns behandeling kregen er 85 (49%) conventionele chemotherapie (CTx, in de meeste gevallne BEACOPP), 70 (41%) hoge-dosering chemotherapie gevolgd door autologe stamceltransplantatie (ASCT), elf (6%) alleen radiotherapie, en vier (2%) palliatieve single-agent therapie. Patiënten die bij recidief ouder waren dan 60 jaar kregen vooral CTx (67%) en slechts zelden ASCT, en hadden kortere PFS2 dan jongere patiënten (HR 3,0; p=0,0029). In de oudere HD-10 studie was er geen significant verschil in PFS2 tussen CTx-patiënten versus ASCT-patiënten (HR 0,7; p=0,39). Onder de HD-13 patiënten in de leeftijd van 60 jaar of jonger was de twee-jaars PFS 94,0% (95%-bti 85,7-100) met CTx versus 83,3% (95%-bti 71,8-94,8) met ASCT.

De onderzoekers concluderen dat na moderne behandeling voor ES-HL recidief in de meeste gevallen pas na meer dan twaalf maanden wordt gezien. Polychemotherapie zoals BEACOPP kan een redelijke behandeloptie zijn voor patiënten met recidief.

1.Bröckelmann PJ, Müller J, Guhl T et al. Relapse after early-stage, favorable Hodgkin lymphoma: disease characteristics and outcomes with conventional or high-dose chemotherapy. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: Analysis of the HD10 and HD30 studies found that after contemporary treatment of early-stage favorable Hodgkin lymphoma relapse mostly occurred longer than 12 months after first diagnosis. Polychemotherapy regimens such as BEACOPP are frequently administered and may constitute a reasonable treatment option for selected patients with relapse.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren