Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Behandelingsvrije overleving na ICI-therapie versus gerichte therapie voor gevorderd niercelcarcinoom


Dr. Merredith ReganPatiënten die immuun-oncologische behandelingen discontinueren kunnen perioden van ziektecontrole doormaken zonder dat nadere behandeling vereist is, hoewel de toxiciteit kan persisteren. De multinationale fase 3-studie CheckMate 214 randomiseerde patiënten met niet-eerder behandeld gevorderd heldercellig niercelcarcinoom (aRCC) naar nivolumab plus ipilimumab (vier drie-weekse cycli gevolgd door nivolumab iedere twee weken) versus sunitinib. In 2018 is gepubliceerd dat onder de patiënten met intermediair- of slecht-risico ziekte de overall survival en percentage patiënten met objectieve respons significant beter waren in de nivolumab-ipilimumab arm. De behandeling volgens protocol werd voortgezet tot progressie van de ziekte of tot niet-acceptabele toxiciteit optrad. Na wijziging van het protocol werd discontinuering van de behandeling na twee jaar in patiënten zonder progressie toegestaan. Dr. Meredith Regan (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren in Clinical Cancer Research gegevens over behandelingsvrije overleving (TFS) tijdens 42 maanden follow-up na aanvang van de behandeling.1

Checkmate 214 randomiseerde 550 patiënten naar de nivolumab-ipilimumab groep en 546 patiënten naar de sunitinibgroep. Van de patiënten met intermediair- of slecht-risico ziekte was 42 maanden na de randomisatie 52% respectievelijk 39% nog in leven, onder wie 18% respectievelijk 5% behandelingsvrij overleefden. Van de patiënten met gunstig-risico ziekte was 70% versus 73% nog in leven, onder wie 20% respectievelijk 9% behandelingsvrij. De gemiddelde TFS was meer dan tweemaal zo lang na nivolumab-ipilimumab dan na sunitinib onder de intermediair- of slecht-risico patiënten (6,9 versus 3,1 maanden) en driemaal zo lang onder de gunstig-risico patiënten (11,0 versus 3,7 maanden). De gemiddelde TFS met graad 3 of hoger treatment-related adverse events was met beide behandelingen een geringe proportie van de overlevingstijd (0,6 versus 0,3 maanden na nivolumab-ipilimumab versus sunitinib voor intermediair- of slecht-risico; 0,9 versus 0,3 maanden voor gunstig-risico).

De onderzoekers concluderen dat patiënten die eerstelijns nivolumab-ipilimumab kregen voor aRCC langer behandelingsvrij overleefden zonder toxiciteit dan patiënten die sunitinib kregen, ongeacht risicogroep.

1.Regan MM, Jegede OA, Mantia CM et al. Treatment-free survival after immune checkpoint inhibitor therapy versus targeted therapy for advanced renal cell carcinoma: 42-months results of the CheckMate 214 trial. Clin Cancer Res 2021; epub ahead of print

Summary: 42-months follow-up of the multinational phase 3 CheckMate 214 trial found that patients initiating first-line nivolumab plus ipilimumab for advanced renal cell carcinoma spent more survival time treatment-free without toxicity than patients initiating first-line sunitinib, regardless of risk group.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren