Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Belasting door pancreascarcinoom in de Europese Unie van 1990 tot 2020 en projecties tot 2040


Prof. Weimin YeInfomatie over de verwachte toekomstige incidentie van maligniteiten is van belang voor de planning van de gezondheidszorg. Een analyse op basis van gegevens van de Global Burden of Disease Study heeft de belasting door pancreascarcinoom in de Europese Unie van 1990 tot 2020 geïnventariseerd, samen met projecties voor de EU plus het Verenigd Koninkrijk tot 2040. Prof. Weimin Ye (Karolinska Instituut, Stockholm) en collega’s publiceren de analyse in het International Journal of Cancer.1

Het aantal nieuwe gevallen van pancreascarcinoom in de EU-28 was 59.000 in 1990, 109.000 in 2019, en zal volgens de projectie in 2039 zijn toegenomen tot 147.000. Dit resulteerde in de drie genoemde jaren tot 60.000, 109.000, en 155.000 gevallen van overlijden, en verlies van 1,3 miljoen, 2,0 miljoen, en 2,7 miljoen disability-adjusted life years (DALYs). De meest uitgesproken toename van de ruwe incidentie werd gezien en geprojecteerd in de bevolking ouder dan 80 jaar. De leeftijds-gestandaardiseerde incidentie nam echter toe van 8,6 per 100.000 persoonsjaren in 1990 tot 10,1 per 100.000 persoonsjaren in 2019, maar blijft volgens de projectie stabiel gedurende 2020 tot 2040. De fractie van de pancreascarcinoom-mortaliteit die kan worden toegeschreven aan tabaksgebruik nam af tussen 1990 en 2020, maar er waren opwaartse trends voor attributabele fracties voor hoog nuchter plasma-glucose en hoge body mass index.

De onderzoekers concluderen dat in de EU-27 plus het Verenigd Koninkrijk de komende twintig jaar een substantiële toename zal zijn van incidentie, mortaliteit, en verloren DALYs door pancreascarcinoom.

1.Yu J, Yang X, He W, Ye W. Burden of pancreatic cancer along with attributable risk factors in Europe between 1990 and 2019, and projections until 2039. Int J Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: Analysis of data from the Global Burden of Disease Study found that in the EU-27 plus the United Kingdom the number of new pancreatic cancer was 59,000 in 1990, 109,000 in 2019, and projected to be 147,000 in 2039. This corresponded to 60,000, 109,000 and 155,000 for deaths, and a loss of 1.3 million, 2.0 million, and 2.7 million DALYs, respectively.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren