Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Beperkte waarde van routine bloedtesten in surveillance na complete remissie van agressief lymfoom

(0)2018-07-24 13:00   ( Nieuws )

Patiënten die na eerstelijns therapie voor agressief lymfoom complete remissie bereiken ondergaan gewoonlijk regelmatige surveillance om eventuele relapse te detecteren. Internationale richtlijnen bevelen in deze context routinematige bloedtesten aan. Voor deze praktijk bestaat echter slechts beperkte evidentie. Dr. Eliza Hawkes (Austin Hospital, Heidelberg Australië) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van de waarde van bloedtesten voor het detecteren van relapse. Ze publiceren de studie online in het British Journal of Cancer.1

De studie in kwestie was een multicenter retrospectieve analyse van 346 patiënten die chemotherapie met curatieve intentie hadden gekregen voor agressief lymfoom, en gedurende tenminste drie maanden in CR waren. Ze legden tezamen tijdens de follow-up 3084 surveillance-bezoeken af; tijdens 90% van deze bezoeken werden bloedtesten uitgevoerd. Relapse kwam voor in 56 patiënten (16%). In slechts drie van deze patiënten werd de relapse gedetecteerd met een bloedtest (5,4% van alle relapses); de overige relapsen werden klinisch (80%) of met imaging (15%) gedetecteerd. De sensitiviteit van de bloedtesten was 42%, en de positieve voorspellende waarde was 9%. Er was geen verschil in overleving tussen de patiënten die een routinematige bloedtest ondergingen in de drie maanden voorafgaand aan relapse en de patiënten die in deze periode geen bloedtest ondergingen (p=0,88).

De onderzoekers concluderen dat routinematige bloedtesten slechts een zeer beperkt nut hebben voor het detecteren van relapse van agressief lymfoom tijdens surveillance van patiënten in CR.

1.Hawkes EA, Loh Z, Estacio O et al. Routine blood investigations have limited utility in surveillance of aggressive lymphoma in asymptomatic patients in complete remission. Br J Cancer 2018; epub ahead of print

Summary: A retrospective multicenter study in Australia found very poor utility of routine blood tests in surveillance of aggressive lymphoma in asymptomatic patients in complete remission.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren