Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Bevacizumab plus carboplatine met hetzij gemcitabine of gepegyleerd liposomaal doxorubine voor recidiverend ovariumcarcinoom


Prof. Jacobus PfistererEen standaard-behandeling voor recidiverend ovariumcarcinoom dat geschikt is voor platina-gebaseerde herbehandeling is een bevacizumab omvattende combinatie. Een multinationale fase 3-studie heeft twee van deze combinaties vergeleken. Prof. Jacobus Pfisterer (Zentrum für Gynäkologische Onkologie, Kiel) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

De studie werd uitgevoerd in 159 academische centra in vijf landen. De patiënten waren achttien jaar of ouder, hadden een ECOG performance status 2 of beter, en hadden eerste recidief van ovariumcarcinoom (ovarium, peritoneum, fallopian tube) meer dan zes maanden na eerstelijns platina-gebaseerde chemotherapie. Ze werden 1:1 gerandomiseerd naar zes cycli bevacizumab-carboplatine-gepegyleerd liposomaal doxorubicine (experimentele groep; n=345) of zes cycli bevacizumab-carboplatine-gemcitabine (standaardgroep; n=337); patiënten in beide groepen kregen bevacizumab onderhoud tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was lokaal-beoordeelde progressievrije overleving.

Op het moment van data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 12,4 maanden in de experimentele groep en 11,3 maanden in de standaardgroep. De mediane PFS was 13,3 maanden (95%-bti 11,7-14,2) in de experimentele groep versus 11,6 maanden (11,0-12,7) in de standaardgroep (HR 0,81; p=0,012). De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events waren hypertensie (27% van de patiënten in de experimentele groep versus 20% in de standaardgroep) en neutropenie (12% versus 22%). Ernstige AEs werden gezien in 10% versus 9%. Eén patiënt in de experimentele groep en twee patiënten in de standaardgroep overleden gerelateerd aan de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van bevacizumab met carboplatine en gepegyleerd liposomaal doxorubicine een nieuwe standaard-behandelingsoptie is voor recidiverend ovariumcarcinoom dat in aanmerking komt voor platinabehandeling.

1.Pfisterer J, Shannon CM, Baumann K et al. Bevacizumab and platinum-based combinations for recurrent ovarium cancer: a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A multinational phase 3 study found that the combination of carboplatin with pegylated liposomal doxorubicin and bevacizumab is a new standard treatment option for platinum-eligible recurrent ovarian cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren