Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Biomarker-gedreven behandelingen voor eerder-behandeld squameus niet-kleincellig longcarcinoom


Prof. Mary RedmanEr is een unmet need voor betere behandelingen voor squameus niet-kleincellig longcarcinoom. Het Lung Cancer Master Protocol (Lung-MAP) S1400 is een protocol dat op basis van biomarkers behandelingen selecteert voor sqNSCLC. Prof. Mary Redman (Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle WA) en collega’s publiceren resultaten van het protocol in The Lancet Oncology.1

De studie includeerde volwassen patiënten die eerder platina-gebaseerde chemotherapie hadden gekregen voor stadium IV of recidiverend sqNSCLC, met een ECOG performance status 2 of beter. Het protocol bestond uit een screeningsfase, waarin met next-generation sequencing relevante biomarkers van de tumoren werden bepaald, gevolgd door een fase van klinische substudies met middelen die gematcht waren aan de waargenomen biomarkers of niet-gematchte behandeling voor de patiënten voor wie geen gematchte behandeling beschikbaar was.

Tussen juni 2014 en februari 2019 includeerde het protocol 1864 patiënten, onder wie 1841 (98,9%) van wie tumormonsters konden worden genomen. Voor 1674 van deze 1841 patiënten (90,9%) werden biomarker-resultaten verkregen, waarna 1404 van 1674 patiënten (83,9%) een substudy assignment kregen. Van deze 1404 patiënten namen 655 (46,7%) deel aan een substudie. De biomarker-gedreven substudies evalueerden taselisib (voor tumoren met PIK3CA-veranderingen), palbociclib (celcyclus-genenveranderingen), AZD4547 (FGFR-verandering), rilotumumab plus erlotinib (MET-verandering), talazoparib (homologe-recombinatie herstel deficiëntie), en telisotuzumab vedotin (MET-verandering). De non-match substudies evalueerden durvalumab, of nivolumab plus ipilimumab voor anti-PD-1 of anti-PD-L1 naïeve ziekte, en durvalumab plus tremelimumab voor anti-PD-1 of anti-PD-L1 refractaire ziekte.

In gecombineerde analyse van de substudies was er respons in 7% van de patiënten die targeted therapy kregen; 16,8% van de patiënten die anti-PD-1 of anti-PD-L1 therapie voor immuuntherapie-naïeve ziekte kregen; en 5,4% van de patiënten die tweedelijns docetaxel kregen. De mediane progressievrije overleving was 2,5 maanden (95%-bti 1,7-2,8) voor de gerichte-therapiegroepen; 2,7 maanden (1,9-2,9) voor de docetaxelgroepen; en 3,0 maanden (2,7-3,9) voor de immuuntherapiegroepen. De mediane overall survival was 5,9 maanden (95%-bti 4,8-7,8) voor de gerichte-therapiegroepen; 7,7 maanden (6,7-9,2) voor de docetaxelgroepen; en 10,8 maanden (9,4-12,3) voor de immuuntherapiegroepen.

De onderzoekers concluderen dat het protocol succesvol biomarker-gedreven behandelingen geselecteerd heeft voor sqNSCLC.

1.Redman MW, Papadimitrakopoulou VA, Minichiello K et al. Biomarker-driven therapies for previously treated squamous non-small-cell lung cancer (Lung-MAP SWOG S1400): a biomarker-driven master protocol. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The Lung Cancer Master Protocol S1400 successfully selected biomarker-driven therapies for patients with stage IV or recurrent squamous non-small cell lung cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren