Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Bloed- of beenmergtransplantatie voor AML: lange-termijn morbiditeit onder overlevers

(0)2022-06-24 12:00   ( Nieuws )

Dr. Saro ArmenianBloed- of beenmergtransplantatie (BMT) is een integraal onderdeel van consolidatie- en/of salvage therapievoor AML. De multicenter BMT Survivor Study in de Verenigde Staten heeft lange-termijn morbiditeit onder overlevers na BMT voor AML geïnventariseerd. Dr. Saro Armenian (City of Hope Centrum, Duarte CA) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 1369 patiënten die BMT voor AML hadden gekregen in de leeftijd van 21 jaar of ouder tussen begin 1974 en eind 2014, en tenminste twee jaar overleefd hadden. Een controlegroep werd gevormd door 1310 nearest-age siblings van deze patiënten. De figuur toont de prevalentie van graad 3 tot en met 5 morbiditeiten in de groep overlevers. De tien-jaars prevalentie van ernstige of levensbedreigende aandoeningen was 54,9% onder de BMT-overlevers versus 28,5% onder de siblings (OR 3,8; 95%-bti 3,1-4,7). De meest-prevalente aandoeningen waren volgende neoplasmen, diabetes, cataract, veneuze tromboëmbolie, en gewrichtsvervanging. Overlevers hadden een verhoogde waarschijnlijkheid van slechte algemene gezondheid (OR 3,8; 95%-bti 2,8-5,1), activiteitenbeperking (3,7; 3,0-4,5), en functionele stoornis (2,9; 2,3-3,6). Geschiedenis van chronische GVHD was geassocieerd met hoger risico van pulmonaire ziekte (HR 3,1; 95%-bti 1,0-9,3), cataract (2,6; 1,4-3,8), en veneuze tromboëmbolie (2,3; 1,3-4,7). Relapse-related mortality bereikte na ongeveer tien jaar een plateau terwijl de non-RRM doorsteeg tot 50% dertig jaar na BMT.

De onderzoekers concluderen dat de belasting met ernstige of levensbedreigende aandoeningen substantieel hoger was in BMT-ontvangers vergeleken met de controlegroep, bijdragend aan een toename van de non-RMM in de loop van de tijd. Chronische GVHD was een belangrijke risicofactor voor deze aandoeningen.

1.Armenian SH, Chen Y, Hageman L et al. Burden of long-term morbidity borne by survivors of acute myeloid leukemia treated with blood or marrow transplantation: the results of the BMT Survivor Study. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The multicenter BMT Survivor Study in the USA found that among patients surviving after blood or marrow transplantation for AML the burden of severe/life-threatening conditions was substantially higher when compared with a sibling control group, contributing to increasing incidence of non-relapse-related mortality over time. Chronic graft-versus-host disease was an important risk factor for these conditions.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren