Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Body mass index tijdens onderhoudstherapie en risico van recidief onder kinderen met acute lymfoblastische leukemie

(0)2022-11-13 16:00   ( Nieuws )

Dr. Aman WadhwaHet is bekend dat obesitas op het moment van de diagnose ALL in kinderen geassocieerd is met een verhoogd risico van recidief, maar het is niet duidelijk of obesitas tijdens de onderhoudsbehandeling ook geassocieerd is met het recidiefrisico. Een analyse door de Children’s Oncology Group heeft deze associatie onderzocht. Dr. Aman Wadhwa (University of Alabama at Birmingham) en collega’s publiceren de analyse in Cancer.1

De analyse is gebaseerd op resultaten van de AALL03N1-studie. De onderzoekers berekenden de mediane body mass index van 676 kinderen voor zes achtereenvolgende maanden tijdens de onderhoudsbehandeling. Normaal gewicht/ondergewicht werd gedefinieerd als BMI lager dan het 85e percentiel, overgewicht/obesitas als BMI van het 85e tot en met het 98e percentiel, en extreme obesitas als BMI in het 99e en 100e percentiel. Deze drie categorieën omvatten respectievelijk 43%, 45% en 12% van de patiënten. De mediane leeftijd bij inclusie was 6 jaar, en de mediane duur van follow-up was 7,9 jaar.

De cumulatieve incidentie van relapse na vier jaar was 13,6 ± 4,5% in de groep met extreme obesitas, vergeleken met 9,0% ± 2,1% die werd gezien in de groep met normaal gewicht of ondergewicht. In multivariate analyse was extreme obesitas versus normaal of ondergewicht geassocieerd met verhoogd risico van recidief (HR 2,4; 95%-bti 1,1-5,0), terwijl overgewicht of obesitas versus normaal of ondergewicht niet geassocieerd was met verhoogd risico van recidief (0,8; 0,4-1,6).

De onderzoekers concluderen dat onder kinderen met ALL extreme obesitas tijdens onderhoudsbehandeling (gezien in 12% van de patiënten) geassocieerd was met verhoogd risico van recidief.

1.Wadwha A, Chen Y, Hageman L et al. Body mass index during maintenance therapy and relapse risk in children with acute lymphoblastic leukemia: a Children’s Oncology Group report. Cancer 2022; epub ahead of print

Summary: Analysis of results from the AALL03N1 trial found that among children with ALL extreme obesity during maintenance therapy was associated with greater hazard of relapse.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren