Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Brentuximab vedotin en risico-aangepaste residuele nodale bestraling voor hoog-risico pediatrisch Hodgkin lymfoom


Dr. Monika MetzgerBrentuximab vedotin (BV) is een anti-CD30 antibody-drug conjugate dat wordt gebruikt voor behandeling van klassiek Hodgkin lymfoom (cHL) in volwassenen. Een multicenterstudie in de Verenigde Staten heeft integratie van BV in een eerstelijns regime voor pediatrisch hoog-risico cHL geëvalueerd. Dr. Monika Metzger (St Jude Children’s Research Hospital, Memphis TN) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde patiënten in de leeftijd van achttien jaar of jonger, met stadium IIB, IIIB, of IV cHL. BV verving vincristine in het regime van twee cycli OEPA (vincristine, etoposide, prednison, doxorubicine) gevolgd door vier cycli COPDac (cyclofosfamide, vincristine, prednison, dacarbazine). Residuele nodale radiotherapie 25,5 Gy werd alleen gebruikt in geval van geen complete respons bij early response assessment (ERA) na twee cycli behandeling. Primaire eindpunten van de studie waren veiligheid en werkzaamheid van de behandeling.

Onder de 77 patiënten in de studie waren er 27 (35%) met complete respons bij ERA. Deze patiënten werd bestraling bespaard. De mediane follow-up was 3,4 jaar. De drie-jaars gebeurtenisvrije overleving was 97,4% (SE 2,3) en de drie-jaars overall survival was 98,7% (SE 1,6). Eén patiënt had ziekteprogressie aan het eind van de behandeling. Deze patiënt onderging salvage behandeling en is nu langer dan zes jaar ziektevrij. Eén patiënt overleed onverwacht. Graad 3 neuropathie werd gerapporteerd voor slechts 4% van de patiënten.

De onderzoekers concluderen dat integratie van brentuximab vedotin in het regime gevolgd door risico-aangepaste residuele nodale bestraling goed verdragen werd en resulteerde in uitstekende uitkomsten van pediatrisch hoog-risico cHL.

1.Metzger ML, Link MP, Billett AL et al. Excellent outcome for pediatric patients with high-risk Hodgkin lymphoma treated with brentuximab vedotin and risk-adapted residual node radiation. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A multicenter study in the USA evaluated brentuximab vedotin replacing vincristine in the OEPA/COPDac regime for frontline treatment of pediatric high-risk classical Hodgkin lymphoma. Among 77 patients enrolled in the study, 27 (35%) achieved complete remission at early response assessment and were spared residual node radiation. Three-year EFS and OS were 97.4% (SE 2.3%) and 98.7% (SE 1.6%).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren