Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Brentuximab vedotin met chemotherapie voor niet-eerder behandeld stadium III of IV Hodgkin lymfoom

(0)2017-12-11 12:55   ( Nieuws )

Prof. Joseph ConnorsBrentuximab vedotin is een anti-CD30 antibody-drug conjugate dat goedgekeurd is voor behandeling van recidiverend of refractair Hodgkin lymfoom. De multinationale fase 3-studie Echelon-1 onderzocht de waarde van brentuximab vedotin voor niet-eerder behandeld stadium III of IV klassiek Hodgkin lymfoom (cHL). Prof. Joseph Connors (British Columbia Cancer Agency, Vancouver) presenteerde de studie gisteren op de ASH Annual Meeting in Atlanta. De studie is ook online gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.1

De studie includeerde 1334 patiënten die werden gerandomiseerd naar brentuximab vedotin plus doxorubicine, vinblastine, en dacarbazine (A+AVD; n=664) of doxorubicine, bleomycine, vinblastine en dacarbazine (ABVD; n= 670). Het primaire eindpunt van de studie was gemodificeerde progressievrije overleving (mPFS; gedefinieerd als tijd tot progressie, overlijden, of niet-complete respons en gebruik van volgende therapie). De figuur laat zien dat de mPFS significant langer was in de A+AVD arm dan in de ABVD-arm. Bij mediaan 24,9 maanden follow-up was de twee-jaars mPFS 82,1% met A+AVD versus 77,2% met ABVD (HR 0,77; p=0,035). Deze figuur laat zien dat A+AVD superieur was aan ABVD in vrijwel alle subgroepen. In de A+AVD arm overleden 28 patiënten; in de ABVD-arm 39 (HR voor interim overall survival 0,72; p=0,19).

De veiligheidsprofielen waren consistent met wat bekend is van de afzonderlijke middelen. Neutropenie werd gezien in 58% van de patiënten in de A+AVD arm versus 45% van de patiënten in de ABVD-arm. In de A+AVD-arm werd febriele neutropenie gezien in 11% van de patiënten die primaire profylaxe met GCSF hadden gekregen versus 21% van de patiënten zonder primaire profylaxe. Perifere neuropathie werd gezien in 67% van de patiënten in de A+AVD arm; maar in 67% van deze patiënten werd resolutie of verbetering gezien bij het laatste follow-up bezoek. Pulmonaire toxiciteit graad 3 of hoger werd gezien in minder dan 1% van de patiënten in de A+AVD-arm (versus 3% in de ABVD-arm).

De onderzoekers concluderen dat A+AVD vergeleken met ABVD superieure activiteit had voor niet-eerder behandeld stadium III of IV cHL.

1.Connors JM, Jurczak W, Strauss DJ. Brentuximab vedotin with chemoterapy for stage III or IV Hodgkin’s lymphoma. N Engl J Med 2017; epub head of print


Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren