Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Brentuximab vedotin met gemcitabine voor recidiverend of refractair Hodgkin lymfoom in kinderen en jongvolwassenen


Prof. Peter ColePatiënten met primair refractair of vroeg recidiverend Hodgkin lymfoom (HL) hebben een slechte prognose. Er is voor deze patiënten geen standaard-behandeling vastgesteld. Brentuximab vedotin (BV) en gemcitabine hebben beide als monotherapie activiteit laten zien voor recidiverend of refractair (R/R) HL, en er zijn preklinische aanwijzingen dat BV lymfoomcellen kan sensitiseren voor gemcitabine. De multicenter fase 1-2 studie AHOD1221 van de Children’s Oncology Group onderzocht werkzaamheid en veiligheid van de combinatie BV plus gemcitabine voor R/R HL in kinderen en jongvolwassenen. Prof. Peter Cole (Rutgers Cancer Institute of New Jersey, New Brunswick) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

De studie includeerde patiënten van centra in Canada en de Verenigde Staten. De patiënten waren jonger dan dertig jaar, waren niet eerder behandeld met BV, en hadden primair refractair HL of relapse binnen een jaar na voltooiing van de initiële behandeling. Ze kregen 21-daagse cycli van intraveneus gemcitabine 1000 mg/m2 op dag één en acht, plus intraveneus BV op dag één. In fase 1 werden BV-doseringen 1,4 mg/kg en 1,8 mg/kg gegeven. De aanbevolen fase 2-dosering werd vastgesteld op 1,8 mg/kg. Met deze BV-dosering, in combinatie met gemcitabine, werden 42 patiënten behandeld.

Van deze patiënten hadden 24 complete respons binnen de eerste vier cycli (57%). Vier van dertien patiënten (31%) met partiële respons of stabiele ziekte hadden na de vierde cyclus Deauville score 3 of lager voor alle target-lesies. Als deze patiënten worden meegeteld kwam het percentage met complete respons uit op 67%. De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events in alle 42 patiënten die behandeld werden met de fase 2-dosering waren neutropenie (36% van de patiënten), transaminitis (21%), en pruritus (10%). Er waren geen graad 5 AEs.

De onderzoekers concluderen dat BV in combinatie met gemcitabine een veilige combinatie is met tolerabel toxiciteitsprofiel en activiteit voor primair refractair of vroeg-recidiverend HL in kinderen en jongvolwassenen.

1.Cole PD, McCarten KM, Pei Q et al. Brentuximab vedotin with gemcitabine for paediatric and young adult patients with relapsed or refractory Hodgkin’s lymphoma (AHOD1221): a Children’s Oncology Group, multicentre single-arm, phase 1-2 trial. Lancet Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The Children's Oncology Group phase 1-2 trial AHOD1221 showed that brentuximab vedotin with gemcitabine is a safe combination treatment with a tolerable toxicity profile and activity (complete reponse in 67% of patients) for relapsed or refractory Hodgkin’s lymphoma in children and young adults.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren