Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Brigatinib versus crizotinib voor ALK-remmer naïef ALK-positief niet-kleincellig longcarcinoom

(0)2018-09-27 11:42   ( Nieuws )

Dr. Ross CamidgeBrigatinib is een volgende-generatie ALK-remmer, met bewezen robuuste werkzaamheid voor ALK-positief NSCLC dat refractair is tegen de eerste-generatie ALK-remmer crizotinib. De werkzaamheid van brigatinib in vergelijking met crizotinib voor ALK-remmer naïef ALK-positief NSCLC is nog niet duidelijk. De fase 3-studie ALK in Lung Cancer Trial of Brigatinib in 1st Line (ALTA-1L) vergeleek brigatinib met crizotinb voor de eindpunten werkzaamheid en veiligheid in patiënten met ALK-positief NSCLC waarvoor ze niet eerder een ALK-remmer gekregen hadden. Dr. Ross Camidge (University of Colorado, Aurora) presenteerde de eerste interimanalyse van studie op de World Conference on Lung Cancer in Toronto. De studie is ook online gepubliceerd In The New England Journal of Medicine.1

De studie, uitgevoerd in 124 centra in 20 landen, includeerde volwassen patiënten met lokaal-gevorderd of metastatisch ALK-positief NSCLC. Ze werden gerandomiseerd naar brigatinib 180 mg eenmaal daags (eerste zeven dagen 90 mg) of crizotinib 250 mg tweemaal daags. Het primaire eindpunt van de studie was centraal-beoordeelde progressievrije overleving. De eerste interimanalyse vond plaats na 99 gebeurtenissen.

De mediane follow-up was 11,0 maanden in de brigatinibgroep (n=137) en 9,3 maanden in de crizotinibgroep (n=138). De figuur laat zien dat de progressievrije overleving significant langer was met brigatinib dan met crizotinib (panel A), dat dit profijt werd gezien in alle vooraf-gedefinieerde subgroepen (panel B), dat de ORR hoger was in de brigatinibgroep dan in de crizotinibgroep (panel C), en dat brigatinib in vergelijking met crizotinib resulteerde in langere overleving zonder progressie van intracraniële ziekte onder patiënten met hersenmetastasen bij baseline (panel D).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met ALK-positief NSCLC die niet eerder een ALK-remmer gekregen hadden de PFS significant langer was met brigatinib dan met crizotinib.

1.Camidge DR, Kim HR, Ahn M-J et al. Brigatinib versus crizotinib in ALK-positive non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2018; epub ahead of print

Summary: The international phase 3 study ALTA-1L showed that among patients with ALK-positive NSCLC who had not previously received an ALK inhibitor, the progression-free survival and secundary outcomes were significantly more favorable with brigatinib than with crizotinib.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren