Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Carboplatine-irinotecan versus carboplatine-etoposide voor uitgebreide-ziekte kleincellig longcarcinoom in 70-plussers

(0)2023-04-24 12:00   ( Nieuws )

Prof. Yuichiro OheCarboplatine plus irinotecan (CI) wordt gezien als standaard-therapie voor patiënten jonger dan 70 jaar met uitgebreide-ziekte kleincellig longcarcinoom (ED-SCLC). De werkzaamheid van CI voor ES-SCLC in oudere patiënten is niet bekend. Een multicenter fase 2-3 studie in Japan heeft CI vergeleken met carboplatine-etoposide (CE) voor ED-SCLC in zeventig-plussers. Prof. Yuichiro Ohe (Universiteit van Nagoya) en collega’s publiceren de studie in Lung Cancer.1

De studie includeerde 258 patiënten die 1:1 werden gerandomiseerd naar vier drie-weekse cycli CI (n=129) of CE (n=129). De mediane overall survival was 12,0 maanden met CE versus 13,2 maanden met CI (HR 0,85; p=0,11), de mediane progressievrije overleving was 4,4 maanden met CE versus 4,9 maanden met CI, en de objective response rate was 59,5% met CE versus 63,2% met CI. In de CE-groep werd een hogere incidentie van myelosuppressiegezien, en in de CI-groep was de incidentie van gastroïntestinale toxiciteit hoger. Eén patiënt in de CE-groep en twee patiënten in de CI-groep overleden aan oorzaken die samenhingen met de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat CI licht-betere maar niet statistisch significant betere werkzaamheid had dan CE. CE dient het standaard-chemotherapieregime te blijven voor ED-SCLC in oudere patiënten.

1.Shimokawa T, Okamoto H, Machida R et al. Carboplatin and irinotecan (CI) vs. carboplatin and etoposide (CE) for the treatment of extended-stage small-cell lung cancer in an elderly population: a phase II/III randomized controlled trial.

Summary: A multicenter phase 2-3 trial in Japan found that among patients aged 70 years or older with extensive-disease small-cell lung cancer the combination of carboplatin plus irinotecan was nog superior to carboplatin plus etoposide.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren