Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Cardiale veiligheid van osimertinib voor niet-kleincellig longcarcinoom

(0)2020-12-25 14:29   ( Nieuws )

Dr. Michael EwerOsimertinib is een orale derde-generatie irreversibele EGFR-TKI met activiteit voor gevorderd NSCLC met EGFR-TKI sensitiserende en T790M-resistentie mutaties. De activiteit is gebleken in de FLAURA-studie (279 patiënten met osimertinib, 277 met comparator EGFR-TKI) en de AURA3-studie (279 patiënten met osimertinib, 140 met chemotherapie). Een analyse van gegevens van deze beide studies en en gepoolde data van 1142 patiënten die osimertinib 80 mg eenmaal daags kregen in andere studies heeft cardiale veiligheid van osimertinib geëvalueerd. Dr. Michael Ewer (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) en collega’s publiceren de analyse in het Journal of Clinical Oncology.1


Daling van LVEF ten opzichte van baseline met 10% of meer naar een absolute waarde lager dan 50% werd gezien in 3,1% van de FLAURA-patiënten, in 5,5% van de AURA3-patiënten, en in 3,9% van de patiënten in de gepoolde studies. De meeste van deze gebeurtenissen waren asymptomatisch en resolveerden zonder behandeling van de gebeurtenis of discontinuering van osimertinib. Farmacokinetische of farmacodynamische analyse wees niet op een relatie tussen blootstelling aan osimertinib en afname van de LVEF. Ook in de veiligheids-database van Astra-Zeneca werden geen aanwijzingen gezien voor verhoogd cardiaal risico met osimertinib.

De onderzoekers concluderen dat deze data geen causale relatie tussen osimertinib en cardiaal falen doen vermoeden.

1.Ewer MS, Tekumalla SH, Walding A, Atuah KN. Cardiac safety of osimertinib: a review of data. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: Analysis of data of patients receiving osimertinib for NSCLC found no causal relationship between osimertinib treatment and cardiac failure.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren