Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Cardiopulmonaire complicaties van carfilzomib voor myeloom


In klinische studies is gezien dat carfilzomib de overleving verbeterde van patiënten met recidiverend myeloom. Vanwege strenge eligibility criteria van klinische studies is de eigenlijke frequentie van cardiale adverse events (CAEs) en pulmonaire adverse events (PAEs) in de algemene patiëntenpopulatie niet goed bekend. Een analyse van de SEER-Medicare database heeft deze frequentie onderzocht. Dr. Bita Fakhri (University of California, San Francisco) en collega’s publiceren de analyse online in Cancer.1

In de SEER-Medicare database voor de periode begin 2000 tot eind 2013 identificeerden de onderzoekers 635 carfilzomib-behandelde myeloompatiënten, voor wie ze de incidentie van CAEs en PAEs inventariseerden aan de hand van claims in de database tot en met 2014. Vooraf-bestaande CAE of PAE was een exclusiecriterium. De mediane leeftijd was 72 jaar (range 36-94); 55% van de patiënten waren mannen en 79% van de patiënten waren blank. De mediane duur van carfilzomib-behandeling was 58 dagen (range 1-716).

Ongeveer 66% van de patiënten hadden nieuwe diagnosen van of CAEs of PAEs. Een nieuwe diagnose hypertensie werd gesteld in 22% van de patiënten, perifeer oedeem in 15%, en hartfalen in 14%. Een nieuwe diagnose dyspneu werd gesteld in 28%; hoest in 15%, en pneumonie in 15%. Vooraf-bestaande COPD was een onafhankelijke voorspeller van CAEs (HR 1,40; 95%-bti 1,03-1,90).

De onderzoekers concluderen dat carfilzomib voor myeloom geassocieerd was met hoge frequentie van CAEs en PAEs. Vooraf-bestaande COPD was een risicofactor voor ontwikkeling van CAEs.

1.Fakhri B, Fiala MA, Shah N et al. Measuring cardiopulmonary complications of carfilzomib treatment and associated risk factors using the SEER-Medicare database. Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of the SEER-Medicare database (2000 through 2013) found that carfilzomib for myeloma was associated with high rates of new cardiac and pulmonary diagnoses. Preexisting COPD was a risk factor for cardiac adverse events.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren