Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Carfilzomib en dexamethason met of zonder daratumumab voor recidiverend of refractair multipel myeloom

(0)2021-12-05 13:00   ( Nieuws )

Dr. Saad UsmaniOndanks recente vooruitgang in therapeutische opties blijft er een unmet need voor behandeling van patiënten met recidiverend of refractair multipel myeloom (R/R MM). De multinationale fase 3-studie CANDOR vergeleek carfilzomib-dexamethason-daratumumab (KdD) met alleen carfilzomib-dexamethason (Kd) voor R/R MM. Vorig jaar is gepubliceerd dat met zeventien maanden follow-up de mediane progressievrije overleving niet bereikt was met KdD versus 15,8 maanden met Kd (HR 0,63; p=0,0027). Dr. Saad Usmani (ten tijde van de studie verbonden aan Levine Cancer Institute, Charlotte NC; sinds kort Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren een update van de studie, met elf maanden additionele follow-up, in The Lancet Oncology.1


CANDOR werd uitgevoerd in 102 centra in Australië, Azië, Europa, en Noord-Amerika. De studie includeerde volwassen patiënten met R/R MM, die één tot en met drie eerdere lijnen behandeling hadden gekregen, en een ECOG performance status 2 of beter. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar KdD (n=312) of Kd (n=154). Het primaire eindpunt van de studie was PFS. De nu gepubliceerde analyse was vooraf-gespecificeerd als analyse van overall survival, maar de OS-data waren nog niet matuur. Op het moment van de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 27,8 maanden in de KdD-groep en 27,0 maanden in de Kd-groep. De mediane PFS was 28,6 maanden met KdD versus 15,2 maanden met Kd (HR 0,59; p<0,001). Fatale adverse events werden gezien in 9% van de patiënten in de KdD-groep versus 5% van de patiënten in de Kd-groep. Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen en geen nieuwe gevallen van behandelings-gerelateerd overlijden onder de deelnemers sinds de eerste analyse.

De onderzoekers concluderen dat de studie met langere follow-up een duidelijk aanhoudend PFS-profijt met KdD over Kd heeft laten zien. KdD is een emerging standard-of-care voor R/R MM.

1.Usmani SZ, Quach H, Mateos M-V et al. Carfilzomib, dexamethasone, and daratumumab versus carfilzomib and dexamethasone for patients with relapsed or refractory multiple myeloma (CANDOR): updated outcomes from a randomised, multicentre, open-label, phase 3 study. Lancet Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 CANDOR study randomized patients with relapsed or refractory multiple myeloma to carfilzomib-dexamethasone-daratumumab (KdD) or carfilzomib-dexametasone (Kd). Updated results of the study showed that the median progression-free survival was 28.6 months with KdD versus 15.2 months with Kd (HR 0.59; p<0.0001).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren