Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

CD22-gerichte CAR T-celtherapie voor CD19-gerichte CAR T-celtherapie refractair LBCL


Dr. Lori MufflyGrootcellig B-cel lymfoom (LBCL) met progressie na CD19-gerichte CAR T-celtherapie is geassocieerd met slechte prognose en weinig behandelopties. Een studie van Stanford Cancer Institute (CA) onderzoekt de werkzaamheid van CD22-gerichte CAR T-celtherapie na progressie van LBCL op CD19-gerichte CAR T-celtherapie. Dr. Lori Muffly en collega’s publiceren in Blood resultaten van deze behandeling in de eerste drie geïncludeerde patiënten.1

De patiënten zijn de eerste drie deelnemers van een fase 1-doseringsescalatiestudie onder patiënten met progressie na CAR19-therapie. Ze kregen een enkele dosis van 1 x 106 CAR22 T-cellen per kg. De behandeling werd goed verdragen, zonder niet-hematologische bijwerkingen met ernst hoger dan graad 2. In alle drie de patiënten werd complete remissie gezien, die aanhield tot het moment van de nu gepubliceerde analyse (na gemiddeld 7,8 maanden; range 6 tot 9,3). Er was robuuste expansie van de circulerende CAR22-cellen (piek range 85,4-350 cellen per μl). De cellen bleven waarneembaar tot langer dan zes maanden na de infusie. De studie wordt voortgezet met hogere doseringsniveaus.

De onderzoekers concluderen dat CAR22-therapie een optie lijkt te zijn na falen van CAR19-therapie voor LBCL.

1.Baird JH, Frank MJ, Craig J et al. CD22-directed CAR T-cell therapy induces complete remissions in CD19-directed CAR-refractory large B-cell lymphoma. Blood 2020.009432

Summary: A study at Stanford Cancer Institute (CA) found that CD22-directed CAR T-cell therapy induced complete remission in three consecutive patients with LBCL progressing after CD19-directed CART-cell therapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren