Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Cemiplimab plus chemotherapie voor aNSCLC met PD-L1 expressie 1% of hoger: subgroepanalyse van EMPOWER-Lung 3 deel 2


Dr. Ana BaramidzeDe multinationale fase 3-studie EMPOWER-Lung 3 part 2 randomiseerde patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (aNSCLC) zonder bekende EGFR-, ALK- of ROS1-veranderingen 2:1 naar ten hoogste 108 weken cemiplimab (anti-PD-1; 350 mg iedere drie weken) plus chemotherapie of placebo plus chemotherapie. Vorig jaar is gepubliceerd dat de mediane overall survival en progressievrije overleving significant langer waren in de cemiplimabgroep dan in de placebogroep. Dr. Ana Baramidze (Todua Kliniek, Tiflis, Georgië) en collega’s publiceren nu in Lung Cancer resultaten van de studie onder patiënten met tumoren met PD-L1 expressie 1% of hoger.1

De analyse includeerde 327 patiënten met PD-L1 ≥ 1%, onder wie 217 die cemiplimab plus chemotherapie kregen en 110 die placebo plus chemotherapie kregen. De mediane duur van follow-up was 28,0 maanden. De mediane OS was 23,5 maanden in de cemiplimabgroep versus 12,1 maanden in de placebogroep (HR 0,51; p<0,0001), de mediane PFS was 8,3 maanden in de cemiplimabgroep versus 5,5 maanden in de placebogroep (HR 0,48; p<0,0001), en de mediane objective response rate was 47,9% versus 22,7%. Deze voordelen met cemiplimab werden gezien onder patiënten met squameuze en niet-squameuze histologie. Patiënt-gerapporteerde uitkomsten waren gunstiger in de cemiplimabgroep dan in de placebogroep. Er waren geen nieuwe veilighiedssignalen.

De onderzoekers concluderen dat de subgroepanalyse laat zien dat cemiplimab plus chemotherapie vergeleken met placebo plus chemotherapie resulteerde in betere uitkomsten onder patiënten met aNSCLC met PD-L1 expressie 1% of hoger.

1.Baramidze A, Makharadze T, Gogishvili M et al. Cemiplimab plus chemotherapy versus chemotherapy alone in non-small cell lung cancer with PD-L1 ≥ 1%: a subgroup analysis from the EMPOWER-Lung 3 part 2 trial. Lung Cancer 2024.107821

Summary: Subgroup analysis of the multinational phase 3 found that among patients with advanced NSCLC with PD-L1 expression ≥ 1%, cemiplimab plus chemotherapy resulted in better outcomes than placebo plus chemotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren