Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Ceritinib versus chemotherapie na chemotherapie plus crizotinib voor NSCLC met ALK-rearrangement

(0)2017-06-10 12:00   ( Nieuws )

Tags

ASCEND-5 studie  

Dr. Alice ShawCeritinib is een volgende-generatie ALK-remmer met robuuste antitumor-werkzaamheid inclusief intracraniële activiteit in patiënten met NSCLC met ALK-rearrangement. In fase 1- en 2-studies is gezien dat ceritinib actief was in zowel ALK-remmer naïeve als in eerder met ALK-remmer behandelde patiënten met progressie na (meestal meerdere lijnen) chemotherapie. De fase 3-studie ASCEND-5 vergeleek ceritinib met single-agent chemotherapie voor NSCLC met ALK-rearrangement dat progressie vertoonde na crizotinib en platina-gebaseerde doublet chemotherapie. Dr. Alice Shaw (Massachusetts General Hospital, Boston) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1


De studie werd uitgevoerd in 99 centra in twintig landen. Deelnemers waren volwassen patiënten met ALK-rearranged stadium IIIB of IV NSCLC met progressie na crizotinib en één of twee eerdere lijnen chemotherapie (waaronder platina-doublet), met WHO performance status 0-2, adequate orgaanfunctie en laboratoriumtest-resultaten, en een levensverwachting van tenminste twaalf weken. Ze werden gerandomiseerd naar ceritinib 750 mg per dag (n=115) of investigator choice chemotherapie (pemetrexed n=40; docetaxel n=73). Het primaire eindpunt van de studie was centraal-beoordeelde progressievrije overleving (beoordeeld iedere zes weken tot maand achttien en vervolgens iedere negen weken). De mediane follow-up was 16,5 maanden.

De mediane PFS was 5,4 maanden met ceritinib versus 1,6 maanden met chemotherapie (HR 0,49; p<0,001). Ernstige adverse events werden gezien in 43% van de patiënten in de ceritinib-arm en 32% van de patiënten in de chemotherapie-arm. Behandelings-gerelateerde SAEs werden gezien in 11% in beide armen. Discontinuering wegens AEs was vereist voor 5% van de patiënten in de ceritinib-arm versus 7% in de chemotherapie-arm. Tijdens de behandeling overleden vijftien patiënten in de ceritinib-arm, van wie dertien aan ziekteprogressie en twee aan een niet-behandelings-gerelateerde AEs (CVA en respiratoir falen). In de chemotherapie-arm overleden vijf patiënten, allen aan ziekteprogressie.

De onderzoekers concluderen dat patiënten met ALK-rearranged NSCLC na falen op crizotinib substantieel klinisch profijt hebben van een sterkere ALK-remmer, en dat ceritinib in deze patiënten een meer werkzame optie is dan chemotherapie.

1.Shaw AT, Kim TM, Crino L et al. Ceritinib versus chemotherapy in patients with ALK-rearranged non-small-cell lung cancer previously given chemotherapy and crizotinib (ASCEND-5): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2017; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren