Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Ceritinib voor ALK-remmer naïef NSCLC met ALK-rearrangement: finale uitkomsten van ASCEND-3


Dr. Alice ShawDe multinationale fase 2-studie ASCEND-3 onderzocht de werkzaamheid en veiligheid van de ALK-remmer ceritinib na ten hoogste drie eerdere lijnen chemotherapie voor ALK-remmer naïef niet-kleincellig longcarcinoom met ALK-rearrangement. In 2015 is gepubliceerd dat ceritinib-behandeling resulteerde in robuuste objective response rate en veelbelovende duur van respons en progressievrije overleving, zowel in patiënten met als in patiënten zonder baseline hersenmetastasen. Dr. Alice Shaw (Massachusetts General Hospital, Boston) en collega’s publiceren nu online in het Journal of Thoracic Oncology finale werkzaamheids- en veiligheidsresultaten van de studie.1

De studie includeerde 124 patiënten, van wie 122 (98,4%) eerdere systemische behandeling hadden gekregen, en 49 (39,5%) baseline hersenmetastasen hadden. De patiënten kregen oraal ceritinib 750 mg eenmaal daags. Op het moment van data-cutoff voor de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 52,1 maanden (range 48,4-60,1). De lokaal-beoordeelde ORR was 67,7% (95%-bti 58,8-75,9), de mediane PFS was 16,6 maanden (95%-bti 11,0-23,2), en de mediane OS was 51,3 maanden (95%-bti 42,7-55,3). De meest-gerapporteerde adverse events (any grade) waren diarree (85,5% van de patienten), misselijkheid (78,2%), en braken (71,8%). AEs waren reden tot discontinuering voor 14,5%. De gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bleef gehandhaafd tijdens de ceritinib-behandeling.

De onderzoekers concluderen dat ceritinib-behandeling resulteerde in klinisch relevante OS, PFS, en DOR in eerder-behandeld ALK-remmer naïef NSCLC met ALK-rearrangement.

1.Nishio M, Felip E, Orlov S et al. Final overall survival, other efficacy and safety results from ASCEND-3: phase II study of ceritinib in ALKi-naïve patients with ALK-rearranged non-small-cell lung cancer. J Thor Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 2 study ASCEND-3 assessed efficacy and safety of ceritinib in ALK inibitor-naïve NSCLC with ALK-rearrangement after up to 3 prior lines of chemotherapy. The study showed that ceritinib provided prolonged and clinically meaningful OS, PFS, and DOR. The safety profile was consistent with that of previously reported studies.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren