Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Checkpointblokkade sensitiseert recidiverend of refractair non-Hodgkin lymfoom voor volgende therapie


Dr. Catherine DiefenbachPatiënten met recidiverend of refractair non-Hodgkin lymfoom (R/R NHL) hebben weinig salvage-opties, en checkpointblokkadetherapie (CBT) heeft slechts beperkte werkzaamheid. In patiënten met solide maligniteiten is gezien dat CBT tumoren kan sensitiseren voor volgende therapie. Een retrospectieve analyse van patiënten van zeventien Noord-Amerikaanse centra heeft onderzocht of dit fenomeen ook bestaat in R/R NHL. Dr. Catherine Diefenbach (New York University) en collega’s publiceren de analyse online in het British Journal of Haematology.1


De analyse includeerde 59 patiënten, onder wie 68% met agressief NHL en 69% met gevorderde ziekte. Voorafgaand aan CBT hadden de patiënten mediaan drie eerdere lijnen behandeling gekregen. Drieënvijftig patiënten (90%) discontinueerden CBT vanwege progressie van de ziekte. Post-CBT behandelingen waren chemotherapie (49%), gerichte therapie (30%), klinische studie (17%), transplantatieconditionering (2%), en CAR-T therapie (2%). De ORR op post-CBT was 51%, met mediane progressievrije overleving 6,1 maanden. In de groep patiënten met tenminste stabiele ziekte op post-CBT behandeling was de mediane duur van respons significant langer dan op pre-CBT behandeling (310 versus 79 dagen; p=0,005), hetgeen suggereert dat CBT de tumoren sensitiseerde voor de volgende behandeling. Negentien patiënten ondergingen transplantatie na post-CBT behandeling. De mediane overall survival werd niet bereikt.

De onderzoekers concluderen dat de retrospectieve analyse suggereert dat CBT R/R NHL gevoelig kan maken voor een volgende behandeling. Deze conclusie dient te worden bevestigd door een prospectieve studie.

1.Carreau NA, Armand P, Merryman RW et al. Checkpoint blockade treatment sensitises relapsed/refractory non-Hodgkin lymphoma to subsequent therapy. Br J Haematol 2020; epub ahead of print

Summary: A retrospective analysis of patients of 17 North American centers found that checkpoint blockade could sensitize relapsed or refractory non-Hodgkin lymphoma to subsequent therapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren