Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Chemoradiotherapie versus alleen chemotherapie voor N3 stadium IIIB NSCLC in oudere patiënten


Dr. Angel QinDe standaardbehandeling voor N3 stadium IIIB niet-kleincellig longcarcinoom is concurrente chemotherapie en radiotherapie (CRT). De tolerabiliteit van CRT in patiënten van zeventig jaar en ouder is echter niet duidelijk. Een analyse van de National Cancer Database heeft uitkomsten van CRT versus alleen chemotherapie (CT) voor N3 stadium IIIB NSCLC vergeleken, met focus op oudere patiënten. Dr. Angel Qin (University of Michigan, Ann Arbor) en collega’s publiceren de analyse online in Clinical Lung Cancer.1De retrospectieve analyse includeerde patiënten die tussen begin 2010 en eind 2013 CRT (n=7770) of alleen CT (n=1999) kregen. De mediane overall survival was 16,4 maanden met CRT versus 12,7 maanden met alleen CT (p<0,0001). Onder patiënten in de leeftijd van zeventig jaar en ouder was de mediane OS 15,0 maanden met CRT versus 12,4 maanden met alleen CT (p<0,0001). In multivariate analyse was profijt van CRT versus CT gelijk in alle leeftijdscategorieën. Subgroep-analyses in zeventig-plus patiënten lieten profijt van CRT versus CT zien in alle patiënt- en ziektestrata.

De onderzoekers concluderen dat hogere leeftijd van patiënten met N3 stadium IIIB NSCLC geen reden dient te zijn om af te zien van CRT.

1.Qin A, Lusk E, Daignault-Newton S, Schneider BJ. Chemotherapy and radiation versus chemotherapy alone for elderly patients with N3 stage IIIB NSCLC. Clin Lung Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of the National Cancer Database compared chemotherapy plus radiotherapy versus chemotherapy alone for N3 stage IIIB NSCLC. The analysis found that survival was improved with CRT compared with CT, regardless of patient age. The authors conclude that advanced patient age should not preclude clinicians from recommending CRT.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren