Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Chemotherapie met of zonder brentuximab vedotin voor nieuw-gediagnostiseerd gevorderd Hodgkin lymfoom in Noord-Amerikaanse patiënten

(0)2019-01-09 16:01   ( Nieuws )

Dr. Radhakrishnan RamchandrenDe multinationale fase 3-studie ECHELON-1 onderzocht de veiligheid en werkzaamheid van incorporatie van brentuximab vedotin (BV) in een combinatie-chemotherapie regime voor nieuw-gediagnostiseerd stadium III of IV klassiek Hodgkin lymfoom (cHL). De studie, uitgevoerd in centra op alle continenten (behalve Antarctica), vergeleek BV+ doxorubicine, vinblastine, en dacarbazine (AVD) met bleomycine plus AVD (ABVD). Vorig jaar is gepubliceerd dat de werkzaamheid van BV+AVD superieur was aan die van ABVD. Dr. Radhakrishnan Ramchandren (Karmanos Cancer Center, Detroit MI) en collega’s publiceren nu online in Clinical Cancer Research een analyse van resultaten van de studie in de subgroep van patiënten in Noord-Amerika.1

In Noord-Amerika includeerde de studie 250 patiënten in de BV+AVD arm en 247 patiënten in de ABVD-arm. De patiënten kregen ten hoogste zes 28-daagse cycli BV+AVD of ABVD op dagen één en vijftien. Het primaire eindpunt was gemodificeerde progressievrije overleving (mPFS; gedefinieerd als tijd tot progressie, overlijden, of niet-complete respons en gebruik van andere antikankertherapie). Voor het eindpunt mPFS was BV+AVD superieur aan ABVD (HR 0,60; p=0,012). Dit was ook het geval voor het eindpunt conventionele PFS (tijd tot progressie of overlijden; HR 0,50; p=0,002). Graad 3 of 4 adverse events waren meer frequent met BV+AVD dan met ABVD, maar er waren minder discontinueringen in de BV+AVD arm dan in de ABVD-arm.

De onderzoekers concluderen dat het werkzaamheidsprofijt en het hanteerbare veiligheidsprofiel dat is gezien met BV+AVD deze therapie steunen als eerstelijns optie voor stadium III of IV cHL.

1.Brentuximab vedotin plus chemotherapy in North American patients with newly diagnosed stage III or IV Hodgkin lymphoma. Clin Cancer Res 2019; epub ahead of print

Summary: A subgroup analysis of North American patients in the phase 3 study ECHELON-1 found that brentuximab vedotin plus AVD compared to ABVD had a higher efficacy and manageable toxicity profile as frontline treatment for stage III or IV classical Hodgkin lymphoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren