Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Chemotherapie plus pembrolizumab vergeleken met alleen chemotherapie voor eerder-behandeld EGFR-gemuteerd NSCLC


Dr. Mengzhao WangDe standaard-behandeling voor patiënten met EGFR-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom met progressie na EGFR-TKI behandeling is platina-gebaseerde doublet chemotherapie. Een retrospectieve studie van Peking Union Medical College (Beijing) heeft de werkzaamheid van pembrolizumab plus chemotherapie voor deze patiënten geëvalueerd. Dr. Mengzhao Wang en collega’s publiceren de studie in Clinical Lung Cancer.1

Tussen begin 2015 en eind 2021 werden in het centrum 869 patiënten met EGFR-gemuteerd NSCLC na progressie op EGFR-TKI behandeld. Onder deze patiënten waren er 82 die pembrolizumab plus chemotherapie kregen. Deze patiënten werden vergeleken met 82 gematchte patiënten die alleen chemotherapie kregen. De overall response rate was 34,1% in de pembrolizumab-plus-chemotherapiegroep versus 20,7% in de alleen-chemotherapiegroep. De progressievrije overleving (mediaan 6,7 versus 4,2 maanden; HR 0,64; p=0,0076) en de overall survival (mediaan 26,7 versus 13,4 maanden; HR 0,49; p=0,0052) waren significant beter in de pembrolizumab-plus-chemotherapiegroep.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van pembrolizumab met platina-gebaseerde doublet chemotherapie, vergeleken met alleen chemotherapie, geassocieerd was met betere werkzaamheid en overleving in patiënten met EGFR-gemuteerd NSCLC na TKI-resistentie. Bevstiging van deze conclusie in prospectieve studies is gewenst.

1.Chen M, Xu Y, Zhao J et al. Comparison of chemotherapy plus pembrolizumab versus chemotherapy alone in EGFR-mutant non-small cell lung cancer patients. Clin Lung Cancer 2022.12.003

Summary: A retrospective study in China found that addition of pembrolizumab to platinum doublet chemotherapy was associated with improved efficacy and survival in patients with EGFR-mutant NSCLC after TKI resistance.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren