Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Chirurgie versus actieve surveillance voor desmoïd tumoren van de borst in Frankrijk


Dr. Charlotte VaysseDesmoïd tumoren zijn zeldzame tumoren die ontstaan in het myofibroblastische weefsel. In 2017 publiceerde ESMO een richtlijn met aanbeveling van actieve surveillance als initiële strategie voor de meest frequente DT-locaties. Een studie in vier centra in Frankrijk vergeleek de uitkomsten van initiële chirurgie versus actieve surveillance voor borst desmoïd tumoren (BDTs). Dr. Charlotte Vaysse (Universiteit van Toulouse) en collega’s publiceren de studie online in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie includeerde 63 patiënten (2 mannen) met een mediane leeftijd van 50 jaar (range 16-86). Zesenveertig patiënten vormden de initiële-chirurgiegroep (SG, 73%) en zeventien patiënten de actieve-surveillancegroep (ASG, 27%). In de SG-groep hadden vijftien patiënten (33%) positieve chirurgische marges. De mediane follow-up van deze groep was 24,9 maanden (range 0,5-209). In vier patiënten (8,7%) werd recidief gezien. De mediane follow-up van de ASG-groep was 42,2 maanden (range 0-24), en vijftien patiënten (88%) hadden tijdens de follow-up geen additionele behandeling nodig. In zes patiënten (35%) werd spontane regressie gezien, negen patiënten (52%) waren stabiel, en twee patiënten (12%) hadden significante progressie die behandeld werd met partiële mastectomie.

De onderzoekers concluderen dat de resultaten van de studie steun bieden aan initiële niet-chirurgische strategie voor BDT, eventueel later gevolgd door chirurgie in geval van groei van de tumor.

1.Duazo-Cassin L, Le Guellec S, Lusque A et al. Breast desmoid tumor management in France: toward a new strategy. Breast Cancer Res Treat 2019; epub ahead of print

Summary: A study in four centers in France compared initial surgerey versus active surveillance for breast desmoid tumors. The results of the study support an initial nonsurgical approach, followed by surgery based on tumor growth in select cases. Almost 90% of the active surveillance group did not need additional treatment during median 42.2 months follow-up.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren