Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Chronische aandoeningen en late effecten na non-Hodgkin lymfoom in adolescenten en jongvolwassenen


Dr. Theresa KeeganEr is weinig informatie beschikbaar over de incidentie van late effecten na non-Hodgkin lymfoom (NHL) in adolescenten en jongvolwassenen (AYAs, leeftijd vijftien tot veertig jaar). Een analyse van het California Cancer Registry heeft de cumulatieve incidentie van deze effecten in de eerste tien jaar na de diagnose geïnventariseerd. Dr. Theresa Keegan en collega’s publiceren de analyse online in het British Journal of Haematology.1

In het register identificeerden de onderzoekers 4392 niet-HIV geïnfecteerde patiënten die tenminste twee jaar overleefden na een diagnose AYA-NHL tussen begin 1996 en eind 2012. In deze patiënten was de cumulatieve tien-jaars incidentie van endocriene ziekte 18,5%, van cardiovasculaire ziekten 11,7%, van respiratoire ziekten 5,0%, van tweede primaire maligniteiten 2,6%, nier- en neurologische ziekten 2,2%, pancreas- en leverziekten 2,0%, en avasculaire necrose 1,2%. Factoren die in multivariate analyse geassocieerd waren met verhoogd risico van late effecten waren geen particulier verzekering, woonachtig zijn in sociaal-economisch lager beoordeelde wijken, en ontvangst van stamceltransplantatie. Onder de 425 HIV-geïnfecteerde overlevers was de incidentie van alle ziekten hoger dan onder de niet-HIV geïnfecteerde patiënten, met meest opvallend een meer dan driemaal verhoogde incidentie van tweede primaire maligniteiten (8,1%).

De onderzoekers concluderen dat er een substantiële incidentie van late effecten was in overlevers van AYA-NHL.

1.Abrahão R, Li QW, Malogolowkin MH et al. Chronic medical conditions and late effects following non-Hodgkin lymphoma in HIV-unifected and HIV-infected adolescents and young adults: a population-based study. Br J Haematol 2020; epub ahead of print

Summary: An analysis of the California Cancer Registry found a substantial incidence of late effects among survivors of AYA non-Hodgkin lymphoma. The authors conclude that this emphasizes the need for long-term follow-up and appropriate survivorship care.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren