Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Chronische pijn in overlevers van maligniteiten

(0)2019-08-23 15:00   ( Nieuws )

Dr. Nina SandfordIn Westerse landen nemen de aantallen overlevers van maligniteiten toe, maar de ziekte en/of behandeling kunnen resulteren in verhoogd risico van chronische pijn. Een studie van University of Texas Southwestern (Dallas) en Dana-Farber Cancer Institute (Boston MA) heeft de prevalentie van chronische pijn in overlevers van maligniteiten vergeleken met die in de algemene bevolking. Dr. Nina Sandford (UT Southwestern) en collega’s publiceren de studie online in Cancer.1


De studie is gebaseerd op resultaten van de National Health Interview Survey over de periode 2010 tot en met 2017. Onder 115.091 deelnemers was een geschiedenis van een maligniteit geassocieerd met verhoogde waarschijnlijkheid van zelf-gerapporteerde chronische pijn (30,8% van overlevers versus 15,7% van de controlepersonen zonder diagnose van een maligniteit; gecorrigeerd OR 1,48; 95%-bti 1,38-1,59). Hogere leeftijd was geassocieerd met hogere waarschijnlijkheid van chronische pijn in de algemene bevolking (p<0,001 over alle leeftijdscategorieën) maar niet onder de overlevers van een maligniteit. Onder overlevers was chronische pijn geassocieerd met grotere waarschijnlijkheid van zelf-gerapporteerde depressie, angst, onvermogen tot werken, een behoefte aan assistentie met activities of daily living.

De onderzoekers concluderen dat overlevers van maligniteiten een verhoogde waarschijnlijkheid hebben van chronische pijn, die geassocieerd is met slechtere mentale en functionele uitkomsten.

1.Sandford NN, Sher DJ, Butler SS et al. Prevalence of chronic pain among cancer survivors in the United States, 2010-2017. Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of National Health Interview Survey data (2010-2017) compared the prevalence of chronic pain between participants with and participants without a cancer diagnosis. Chronic pain was seen in 30.8% of cancer survivors versus 15.7% of the general population (adjusted OR 1.48; 95% CI 1.38-1.59).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren