Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Circulating Ensembles of Tumor Associated Cells als systemische kenmerken van maligniteiten

(0)2019-12-02 15:58   ( Nieuws )

Dr. Dadasaheb AkolkarCirculating Ensembles of Tumor Associated Cells (C-ETACs) omvatten tumor emboli, immuuncellen, en fibroblasten. Detectie van C-ETACs was in pilot-studies geassocieerd met verhoogd risico van trombose en agressieve metastase. Bepaling van prevalentie en karakterisering van C-ETACs wordt echter gehinderd door methodologische problemen. Een grootschalige studie van Datar Cancer Gentics Limited (Nasik, India) heeft de associatie onderzocht tussen C-ETACs en het voorkomen van maligniteiten. Dr. Dadasaheb Akolkar en collega’s publiceren de studie online in het International Journal of Cancer.1

C-ETACs werden in deze studie gedefinieerd als clusters van tenminste drie EpCAM+ en CK+ cellen ongeacht CD45-status. De onderzoekers isoleerden perifeer-bloed mononucleaire cellen (PBMCs) uit bloedmonsters van 5509 patiënten met verscheidene epitheliale maligniteiten en 10.625 asymptomatische controlepersonen met leeftijds-gerelateerd verhoogd maligniteitenrisico. De PBMCs werden behandeld met stabiliserende reagentia om apoptose-resistente C-ETACs te beschermen en te oogsten. Alle controlepersonen werden gescreend op maligniteiten met PAP smear, mammografie, lage-dosering CT, bepaling van niveaus van CA125, CA19-9, AFP, CEA, en PSA, en met klinisch onderzoek. De onderzoekers detecteerden C-ETACs in 89,9% (95%-bti 89,0-90,7) van de patiënten met bekende maligniteiten, in 3% (95%-bti 2,7-3,4) van de asymptomatische controlepersonen zonder abnormale screeningsresultaten, en in 6,4% (95%-bti 5,4-7,4) van de asymptomatische controlepersonen met abnormale resultaten van tenminste één screeningstest.

De onderzoekers concluderen dat heterotypische C-ETACs dienen te worden gezien als systemic hallmark van maligniteiten.

1.Akolkar D, Patil D, Crook T et al. Circulating ensembles of tumor associatede cells: a redoubtable new systemic hallmark of cancer. Int J Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: A study in India found Circulating Ensembles of Tumor Associated Cells in 90% of cancer patients, 3% of asymptomatic individuals without abnormal findings in screening, and 6% of asymptomatic individuals with abnormal findings in at least one screening test.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren