Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

CNS-werkzaamheid van eerstelijns furmonertinib versus gefitinib voor gevorderd EGFR-gemuteerd NSCLC


Prof. Yuankai ShiDe fase 3-studie FURLONG, in 55 centra in China, randomiseerde patiënten met niet-eerder behandeld EGFR-gemuteerd lokaal-gevorderd of metastatisch niet-kleincellig longcarcinoom naar de derdegeneratie EGFR TKI furmonertinib of de eerstegeneratie EGFR-TKI gefinitib. In juni jl. is gepubliceerd dat de mediane progressievrije overleving significant beter was in de furmonertinibgroep dan in de gefitinibgroep (20,8 versus 11,1 maanden; HR 0,44; p<0,001). Prof Yuankai Shi (Chinese Academie van Medische Wetenschappen, Beijing) en collega’s publiceren nu in het Journal of Thoracic Oncology een geprespecificeerde analyse van de CNS-activiteit onder patiënten met hersenmetastasen in de studie.1

Onder de 358 patiënten in de studie waren er 133 met baseline CNS-lesies (37%). De CNS-PFS was 20,8 maanden in de furmonertinibgroep versus 9,8 maanden in de gefitinibgroep (HR 0,40; p=0,0011). Onder de 60 patiënten met meetbare CNS-lesies was de CNS-ORR 91% met furmonertinib versus 65% met gefinitib (odds ratio 6,82; p=0,0277).


De onderzoekers concluderen dat eerstelijns furmonertinib vergeleken met gefitinib resulteerde in betere CNS-PFS en CNS-ORR onder patiënten met CNS-metastasen van EGFR-gemuteerd NSCLC.

1.Shi Y, Chen G, Wang X et al. Central nervous system efficacy of furmonertinib (AST2818) versus gefitinib as first-line treatment for EGFR mutated non-small cell lung cancer: results from the FURLONG study. J Thor Oncol 2022.07.1143

Summary: Prespecified analysis of the Chinese phase 3 FURLONG study found that first-line furmonertinib compared with gefitinib had superior CNS efficacy among patients with CNS metastases from EGFR mutated NSCLC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren