Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

CNS-ziektecontrole met craniële bestraling en ICIs versus chemotherapie voor hersenmetastasen van NSCLC


Dr. Sally LauImmuuncheckpointremmers (ICIs) hebben goede systemische activiteit als eerstelijns behandeling voor metastatisch EGFR/ALK-wildtype niet-kleincellig longcarcinoom (mNSCLC). De rol van ICIs voor hersenmetastasen (BMs) van NSCLC is echter niet duidelijk. Een retrospectieve studie van Princess Margaret Cancer Centre (Toronto) heeft eerstelijns ICIs vergeleken met chemotherapie voor patiënten die craniële radiotherapie kregen voor BMs van EGFR/ALK-wildtype NSCLC. Dr. Sally Lau en collega’s publiceren de studie in Lung Cancer.1

De studie includeerde 36 ICI-behandelde en 33 chemotherapie-behandelde patiënten met baseline CNS-metastasen. Op twee patiënten in de chemotherapiegroep na kregen alle patiënten baseline craniële radiotherapie. De CNS-ziektelast was hoger in de ICI-groep dan in de chemotherapiegroep: 22% versus 0% had meer dan tien lesies (p=0,02) . Op het moment van progressie werd CNS-betrokkenheid gezien in 30% van de patiënten in de ICI-groep versus 64% van de patiënten in de chemotherapiegroep (p=0,02). De intracraniële progressievrije overleving was beter in de ICI-groep dan in de chemotherapiegroep (mediaan 13,5 versus 8,4 maanden); het verschil bleef significant in multivariate analyse (HR 1,9; 95%-bti 1,1-3,4). De superieure CNS-uitkomsten met ICIs werden gedreven door patiënten met NSCLC met hoge PD-L1-expressie: de twaalf-maands cumulatieve incidentie van CNS-progressie was 19% in de ICI-behandelde patiënten met NSCLC met PD-L1 expressie 50% of hoger, 50% in de ICI-behandelde patiënten met NSCLC met lagere PD-L1 expressie, en 58% in de patiënten die chemotherapie kregen (p=0,03).

De onderzoekers concluderen dat baseline craniële radiotherapie plus ICI-behandeling resulteerde in opmerkelijke CNS-ziektecontrole in patiënten met BMs van NSCLC met hoge expressie van PD-L1.

1.Lau SCM, Poletes C, Le LW et al. Durability of CNS disease control in NSCLC patients with brain metastases treated with immune checkpoint inhibitors plus cranial radiotherapy. Lung Cancer 2021.04.006

Summary: A retrospective study in Canada compared ICIs versus chemotherapy for CNS disease control in patients receiving baseline cranial radiotherapy for brain metastases from NSCLC. The 12-month cumulative incidence rate of CNS progression was 19% in ICI-treated patients with NSCLC with PD-L1 expression 50% or higher, 50% in ICI-treated patients with lower PD-L1 expression, and 58% in patients receiving chemotherapy (p=0,03).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren