Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Cognitief functioneren in oudere vrouwen na behandelingen voor mammacarcinoom


Prof. Jeanne MandelblattDe Thinking and Living With Cancer Study (TLC) is een prospectieve studie die wordt uitgevoerd in zeven centra in de Verenigde Staten. Prof. Jeanne Mandelblatt (Georgetown University, Washington DC) en collega’s publiceren online in het Journal of Clinical Oncology een TLC-analyse van impact van behandeling en ouder worden op cognitief functioneren van oudere overlevers van mammacarcinoom.1 Tussen augustus 2010 en december 2015 includeerde de studie 691 vrouwen in de leeftijd van zestig jaar of ouder (de oudste deelneemsters waren 98 jar oud), zonder dementie of neurologische ziekte. De deelneemsters waren 344 vrouwen met nieuw-gediagnostiseerd niet-metastatisch mammacarcinoom en 347 gematchte controlevrouwen zonder maligniteit.

Voor het begin van de systemische behandeling (bij inclusie voor de controlepersonen) en twaalf en vierentwintig maanden later ondergingen de deelneemsters cognitieve en neuropsychologische testen. Voor aanvang van de behandeling hadden de beide groepen vergelijkbare cognitieve scores. De figuur laat zien dat de behandeling geassocieerd was met longitudinale scores voor cognitie. De patiënten die chemotherapie kregen hadden vergeleken met de controledeelneemsters significant toenemend slechtere APE-scores (attention, processing speed, executive function), en patiënten die hormoontherapie kregen hadden na twaalf maanden significant lagere LM-scores (learning, memory) maar waren verbeterd na vierentwintig maanden. Deze group-by-time verschillen liepen uiteen met het ApoE-genotype, met alleen in ɛ4+ deelneemsters die hormoontherapie kregen korte-termijn (niet-persistente) afname van LM-scores. Hogere leeftijd was geassocieerd met lagere baseline-scores voor alle cognitieve bepalingen (p<0,001); fragiliteit was geassocieerd met lagere baseline APE-scores (p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat systemische behandeling voor mammacarcinoom en verouderings-gerelateerde fenotypen en genotypen geassocieerd waren met longitudinale afname in scores voor cognitief functioneren in oudere patiënten.

1.Mandelblatt JS, Small BJ, Luta G et al. Cancer-related cognitive outcomes among older breast cancer survivors in the Thinking and Living With Cancer Study. J Clin Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The Thinking and Living With Cancer Study found that breast cancer systemic treatment and aging-related phenotypes and genotypes were associated with longitudinal decreases in cognitive function scores in older survivors.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren