Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Cognitieve stoornis en neurogedrags-dysfunctie in lange-termijn overlevers na IMRT voor nasofarynxcarcinoom

(0)2018-10-01 15:00   ( Nieuws )

Dr. Lori BernsteinDr. Lori Bernstein (Princess Margaret Cancer Centre, University of Toronto) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van de prevalentie van cognitieve stoornis en neurobehavioral dysfunction in lange-termijn overlevers na intensiteits-gemoduleerde radiotherapie voor nasofarynxcarcinoom (NPC). Ze publiceren de studie online in Radiotherapy & Oncology.1 De cross-sectionele studie includeerde patiënten tenminste vier jaar na IMRT. Cognitief functioneren werd bepaald met de Montreal Cognitive Assessment (MoCA), patiënt-gerapporteerde geheugenfunctie werd bepaald met MDASI-HN, en patiënt- en familie-gerapporteerde rating voor apathie, disinibitie, en executieve dysfunctie werden bepaald met de Frontal Systems Behavior Scale (FrSBe).

De studie includeerde 66 mannen en 36 vrouwen. De mediane leeftijd was 56 jaar (range 32-77 jaar) en de mediane tijd sinds IMRT was 7,5 jaar (4,2-11,1 jaar). MoCA-bepaalde stoornis (score lager dan 23) werd gezien in 33 patiënten (32%). Pre-illness neurobehavioral symptomen waren in de normale range (gemiddelde totale FrSBe-score 53,3 volgens patiënten en 59,0 volgens familie). Vier jaar na de IMRT was er voor deze scores significante (p<0,001) verslechtering opgetreden (gemiddeld 64,7 volgens patiënten en 71,3 volgens familie). Prevalentie van patiënt-gerapporteerde stoornis was 48% voor apathie, 35% voor disinhibitie, en 39% voor executief dysfunctioneren; prevalentie van familie-gerapporteerde stoornis was 66% voor apathie, 53% voor disinhibitie, en 56% voor executief dysfunctioneren. Deze symptomen waren sterk gecorreleerd met slechtere kwaliteit van leven (r=-0,62) en hogere anxiety (r=0,62). De totale MoCA-score was niet gecorreleerd met IMRT-dosering, maar grotere verslechtering van scores voor apathie, disinhibitie, en executief dysfunctioneren was geassocieerd met een dosering van meer dan 75 Gy naar de temporale kwabben.

De onderzoekers concluderen dat onder overlevers van IMRT-behandeld NPC matig tot hoge prevalentie is van neurocognitieve stoornis en klinisch significante apathie, disinhibitie, en executief dysfunctioneren.

1.McDowell LJ, Ringash J, Xu W et al. A cross sectional study in cognitive and neurobehavioral impairment in long-term nasopharyngeal cancer survivors treated with intensity-modulated radiotherapy. Radiother Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: A cross-sectional study at the Princess Margaret Cancer Centre of the University of Toronto found moderate to high rates of neurocognitive impairment and clinically significant apathy, disinhibition, and executive dysfunction in long-term survivors after IMRT for nasopharyngeal cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren